Riksdagen kan få utse höga domare

Den borgerliga alliansen vill ta ifrån regeringen makten att utse landets högsta domare. Sådana utnämningar bör i stället beslutas av riksdagen, som enligt förslaget också ska ta över ansvaret för Domstolsverket från regeringen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Påståenden om missbruk av regeringens utnämningsmakt väntas spela en viktig roll i den borgerliga alliansens valrörelse.
I går debatterade riksdagen ett betänkande från konstitutionsutskottet (KU). Där konstaterar en majoritet, bestående av miljöpartiet och de borgerliga, att andelen socialdemokrater bland myndighetschefer och generaldirektörer är så hög att det ”kan väcka misstanke” om att annat än sakliga grunder ligger bakom utnämningarna.
De borgerliga partierna tar nu fram förslag till förändringar efter ett eventuellt maktskifte efter valet i höst.

Parallellt har de borgerligas rättspolitiska arbetsgrupp diskuterat frågan om regeringens utnämningar av högre domare. Där är det nu klart att de borgerliga vill göra stora förändringar för att ”öka domstolarnas oberoende”.
– Dels vill vi flytta Domstolsverket bort från regeringen, för att bli en myndighet under riksdagen i stället, säger Johan Pehrson (fp), som är ordförande i riksdagens justitieutskott och leder den borgerliga arbetsgruppen.
I dag utser regeringen landets högsta domare, som justitieråden i Högsta domstolen, regeringsråden i Regeringsrätten och presidenterna i landets hovrätter.
De borgerliga vill alltså ändra systemet, och i praktiken låta riksdagen ta över regeringens utnämningsmakt.
– De högsta domarna bör utses genom ett öppet förfarande i riksdagens justitieutskott, säger Johan Pehrson.

Annons
Annons
Annons