Annons
X
Annons
X

Riksdagen debatterar bonusar

Riksdagen debatterar bonusar i de statliga företagen. Bland annat deltar näringsminister Maud Olofsson (C). SvD.se rapporterar direkt, minut för minut.

Foto: RIKSDAGEN.SE

13.35 Slutanförande från Maud Olofsson, som slår fast att oppositionen inte ger något besked om vad den vill.

– Frågorna till oppositionen återstår: vill ni avskaffa bonussystemen till ledande befattningshavare, eller vill ni inte det? Se till att skapa en bred enighet.

– Vi tänker bjuda in representanter från det privata näringslivet för att få en dialog. Jag tror vi behöver detta.

Annons
X

– Regeringen säger ifrån nu. Vi välkomnar om oppositionen vill vara med i det ledarskapet.

13.33 Ulf Holm, liksom Ohly, välkomnar regeringens ”kovändning”, men har fortfarande frågor om hur det ska bli.

– Kommer inga ägardirektiv kommer vi från oppositionen lägga fram förslag på hur de kan se ut. Miljöpartiet kräver fortfarande en ursäkt från näringsministern.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  13.31 Lars Ohly säger att det i någon mening är sant att oppositionen är maktlös, men hävdar ändå att just oppositionen drivit fram bonusstoppet.

  – Vi välkomnar att ni har ändrat er. Men vi har inte fått svaret på om det beror på övertygelse eller opportunism.

  13.29 Stefan Attefall anser att beskeden från Socialdemokraterna uteblivit, en åsikt han delar med sina kolleger i Allianspartierna.

  13.27 Karin Pilsäter säger att ledarskap måste komma uppifrån.

  – I ljuset av höstens ekonomiska krasch är det rimligt att ändra riktlinjerna så de blir tydligare.

  13.24 Björn Hamilton tycker Tomas Eneroth har försatt sin chans att beskriva vad socialdemokraternas egentligen vill, men säger att Lars Ohly och Ulf Holm fortfarande har chansen.

  – Kom fram nu ur garderoben.

  – Jag vet inte om Lars Ohly tänker följa Karl Marx den här gången, det vore ju sensation om han gjorde avsteg från sin gamla guru, säger Hamilton efter att ha citerat just Marx.

  13.22 Tomas Eneroth har ordet och bjuder med sig Karin Pilsäter till Småland för att se hur företagarna kämpar där.

  13.20 Maud Olofsson tillbaka i talarstolen.

  – Socialdemokraterna hade inga regler som tog bort bonussystemen. Ni låtsas ju bara. Tvärtom, under er tid blev vissa av bolagen löneledande.

  – Vi tar bort bonus för ledningsgrupp. Anställda kan få resultatlöner, det är helt okej. Tydlighet är viktigt säger Ulf Holm, men då är det ju viktigt att få veta – vad tycker ni? Ge besked i debatten.

  13.20 Holm säger att Olofsson fortsätter mörka och begär på nytt en ursäkt.

  13.15 Ulf Holm (MP):

  – Näringsminister Maud Olofsson vill inte be om ursäkt eller erkänna misstag. Svenska folket blir inte provocerade, vi blir förbannade. Det är vad vi blir. Hamilton är tydligast, han säger att duktiga medarbetare ska ha bra betalt och därför förtjänar direktörer höga löner. Jaha, men Kommunals 6 000 medlemmar, förtjänar inte de något för sitt arbete?

  – Jag tycker att Olofsson ska redovisa hur bonussystemen på kärnkraftverken är utformade. Hon har inte förstått någonting. Det är tondött från regeringen i de här frågorna. Vi väntar fortfarande på ägardirektiven. När kommer ägardirektiven?

  13.11 Åter till Lars Ohly.

  – Det är bra att ni ändrar er nu, men varför vågar ni inte diskutera hur girigheten hör ihop med de sociala orättvisor som finns? Min fråga är: har ni något ansvar? När man underlättar för bonusar så kanske en följd av det är att fler använder sig av bonussystem – då kan man ju inte bli upprörd över det. Är det inte på sin plats att man åtminstone erkänner att man hade fel?

  13.07 KD:s Stefan Attefall instämmer i vad Pilsäter uppehöll sig kring, om den tomhänta och smått desperata oppositionen.

  13.06 Karin Pilsäter påpekar att samhällsklimatet inte skapades i september 2006, utan har grundlagts under en lång tid.

  13.03 Tillbaka till Karin Pilsäter (FP):

  – Vad vill egentligen oppositionen själva? Vad är det för beslut de skulle vilja fatta?

  – Som jag sa, kastar man skit i fläkten är det bäst att man duckar. Det ser vi ju nu att Thomas Östros har gjort eftersom han inte är här.

  – Eneroth, vad är det egentligen du vill? Lämna besked om det i stället för att fly till Smålands urskogar.

  12.59 Björn Hamilton (M) åter i talarstolen. Han tycker inte det är något fel i att ha välbetalda företagsledare, säger han.

  – Det är de få som inte sköter sig som lämnar avtryck i den mediala agendan, så att säga.

  – Det handlar om att göra helt om, och göra rätt. Vi måste nu återskapa det allmänas förtroende.

  12.54 Eneroth (S) igen. Han tycker det är en fullständig nyhet att Olofsson skulle ha kritiserat höga löner och bonussystem.

  – Sanningen är att i denna stund där vi nu står, gäller fortfarande de så kallade Maud-reglerna. Fortfarande gäller regler som innebär att man tagit bort det generella motståndet mot bonusar. All respekt för DN-debatt, men det är inget lagstiftande organ. Vi kan inte ha en regering som bara bedriver politik genom massmediala utspel, men i själva verket inte gör någonting.

  12.50 Maud Olofsson får svara. Hon tycker det är viktigt att ha återhållsamhet, säger hon.

  – Vi gjorde förändrade riktlinjer i somras där vi sa att styrelserna skulle ta ett ansvar. Resultatet av det här visar att 12 av 51 onoterade bolag har inga bonussystem.

  – AP-fonderna omfattas redan i dag och kommer att fortsätta omfattas av de här riktlinjerna, svarar hon på en tidigare fråga om detta.

  12.49 Holm hävdar att näringsministern förstör för företagen i Sverige.

  – Näringsministern agerar fullständigt felaktigt. Vi behöver inte ökade klyftor i samhället, vi behöver en minskning. Därför förväntar jag mig fortfarande en ursäkt från näringsministern för att regeringen gjorde fel i somras och att den nu stoppar alla bonusutbetalningar.

  12.44 Ulf Holm (MP) entrar talarstolen. Han hade förväntat sig en ursäkt från näringsministern, säger han inledningsvis. Han tycker också att debatten bidragit till en ökad otydlighet om vad som egentligen gäller.

  – Det är fullständigt obegripligt för oss i svenska folket att det kan vara på det här sättet. Därför hade jag förväntat mig en ursäkt av näringsministern, att man hade inte tänkt igenom det beslut som man tog.

  – Vilken linje är det som gäller från regeringen egentligen? Är det Anders Borg, eller är det Maud Olofsson som bestämmer?

  12.41 Lars Ohly medger att den giriga roffa åt sig-kulturen har smittat av sig in i arbetarrörelsen och säger att det är viktigt att vara tydlig med att stå emot.

  – Man kan inte å ena sidan vara emot bonusar och å andra sidan säga att resultatlöner är bra. Det här är exempel på en regering som är på flykt från sin egen politik för att opinionsläget blev för starkt.

  12.37 Ordet går till Lars Ohly (V). Även han välkomnar debatten.

  – ”Denna bonuskultur har bidragit till att driva fram obalanser som bidragit till att sätta världsekonomin i gungning”, citerar han från Alliansens debattartikel. Det är stora ord.

  – Det samhällsklimat som göder föreställningen att man har rätt att roffa åt sig så mycket man kan, det har ni understött. Det har ni drivit fram. På alla sätt har ni visat att ni vill ha ökade sociala orättvisor.

  12.36 Attefall tycker att Handelsbanken har ett intressant bonussystem, säger han.

  12.31 Plats på scen för Stefan Attefall (KD), som inleder med att säga att han instämmer i alla goda inlägg. Han tror att svenska folket accepterar att folk tjänar pengar, om man kan se att det är kopplat till en prestation.

  – Jag tror det är viktigt att vi för in en personlig, moralisk dimension i detta. Vi ska inte reglera allting via lagar.

  – Regeringens tydliga besked är mycket välkommet. Vi kristdemokrater välkomnar detta. Finanskrisen visar att rörliga ersättningar, bonusar och allt som det kallas har lett till kortsiktigt risktagande och bidragit till den finanskris vi ser i dag.

  12.29 Karin Pilsäter kritiserar Thomas Östros (S) som inte är närvarande i debatten och anklagar Tomas Eneroth för hyckleri.

  – Om man kastar skit i fläkten, då gäller det att ducka.

  12.24 Karin Pilsäter (FP) tar plats i talarstolen. Hon tycker inte att man ska rikta in sig på att sänka höga löner. Den som gör ett bra jobb förtjänar en hög lön för sitt arbete, säger hon. Dock är det viktigt att ändra reglerna så ledande befattningshavare inom statliga företag inte har resultatbaserade löner, eftersom det kan leda till kortsiktighet.

  – Är det något vi behöver just nu så är det att uppmuntra landets företagare och entreprenörer – ni är jätteviktiga.

  12.23 Hamilton pratar om hur risktagande kan slå fel om bonusar lockar till oansvarigt beteende. Bonussystem måste uppmana till ett långsiktigt ansvarstagande i företaget, anser han.

  12.18 Ordet går till Björn Hamilton (M):

  – Allting upprepar sig.Redan Birger Magnusson på 1200-talet genomförde en reduktion. 1600-talets Karl den elfte heter i dag Maud Olofsson, Anders Borg eller Barack Obama. Historien upprepar sig och vi tycks aldrig riktigt lära oss.

  – Fru talman. Ansvar ska premieras. Att jobba med ackord har länge utgjort en del av våra arbetsvillkor. Det ska löna sig att anstränga sig lite extra för att nå ett bra resultat. Men det måste också finnas förtroende för hur dessa ersättningssystem är uppbyggda. Annars urholkas det viktiga förtroendet som är så nödvändigt.

  12.12 Eneroth svarar. Han pratar om hur oppositionen pressat regeringen till debattartikeln och beslutet om de nya riktlinjerna. Kapitalplacerare och handlare i våra AP-fonder tycks inte ingå i reglerna och Eneroth vill veta vad som kommer att hända med dessa.

  – I hela världen pågår en omfattande debatt om bonusar. Här i Sverige har vi en regering som gynnar höginkomsttagare mer än någonsin. Min fråga är, är näringsministern beredd att agera mot höga löner även inom de statliga bolagen?

  12.11 Maud Olofsson avslutar med en känga i oppositionens riktning.

  12.09 Olofsson berättar om regeringens beslut om att riktlinjerna för ersättningar skärps. Enligt de kommande nya riktlinjerna kommer befattningshavare i statliga bolag enbart ha fast ersättning. Bonusar avskaffas helt.

  12.05 Maud Olofsson:

  – Vi står som ett litet exportberoende land som är mycket sårbart när krisens svallvågor slår mot oss. Det ställer krav på ett gott omdöme från oss politiker och företrädare för näringslivet. Jag välkomnar de senaste veckornas debatt. Incitamentsystem har styrt på fel parametrar och gett oskäligt höga bonusar och ett allt för stort risktagande. Det här har allvarligt skadat förtroendet för näringslivet. I tider som de här är det viktigt att vi håller ihop och signalerar återhållsamhet både för oss själva och alla andra.

  – Många människor är oroliga för sina jobb och tvingas till stora uppoffringar. I tider av kris krävs återhållsamhet. De statliga bolagen ägs gemensamt av skattebetalarna. Jag anser att det ska ställas särskilt höga krav på statligt ägda bolag. Nästan alla bolag sköter sig bra – av 51 statliga bolag har bara 12 rörlig lön. I alla fall utom ett företag är taket för rörlig lön två månadslöner.

  12.02 Socialdemokraternas Tomas Eneroth inleder.

  – Regeringen har gett otydliga signaler. När regeringen nu till sist verkat ändra sig inför hotet att vi i rödgröna oppositionen skulle samla riksdagsmajoritet för att omedelbart sätta stopp för bonusarna, ja, då valde man att reagera i en debattartikel. Tycker Maud Olofsson fortfarande att statliga bolag som går med förlust ska kunna dela ut frikostiga bonusar? Jag förutsätter att de besked Olofsson ger i dag gäller för hela regeringen, även för Anders Borg.

  • Texten uppdateras fortlöpande

  Annons
  Annons
  X
  Foto: RIKSDAGEN.SE Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X