Annons
X
Annons
X

Riksdagen debatterade Ipred

Ett hot mot demokratin – eller en lag som är nödvändig för att stoppa den olagliga fildelningen av musik, film och böcker? I dag debatteras den så kallade Ipred-lagen i riksdagen. Klockan 16 är det omröstning. SvD.se följer debatten direkt.

Ipred-lagen har skapat heta diskussioner. Motståndarna anser att lagen är ett hot mot demokratin och att det fel att låta privata företag utföra polisiära uppgifter.

De som för lagen är lika säkra över att lagen behövs för att stoppa den olagliga fildelningen. I dag debatterar riksdagen frågan. Först ut i talarstolen är Eva-Lena Jansson, Socialdemokraterna.

Partiet har lämnat in reservationer mot förslaget, men stödjer trots det lagen.

Annons
X

– I första hand är det viktigt att komma åt de som laddar upp material. Det är också syftet med EG-direktivet och det är det lagen måste komma åt, säger hon.

Enligt Socialdemokraterna kan lagen göra det möjligt att kartlägga vilka sajter som enskilda användare är inne på. Det handlar om allt från diskussionsforum och chattar till fildelningssajter. Den personliga integriteten hotas därmed – och partiet vill upprätta en integritetsombudsman för att följa upp lagen.

– Tyvärr har den borgerliga majoriteten tidigare avslagit förslaget, säger Eva-Lena Jansson.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Partiet menar också att den snabba tekniska utvecklingen, med nya tjänster för fildelning och möjligheten att surfa anonymt på internet, gör att lagen kan vara överspelad redan när den börjar gälla den 1 april. Därför krävs en upphovsrättskommission som utreder fildelning på ett större plan.

  – De uppväxande generationer har en annan syn på upphovsrätten. Lagstiftningen måste uppfattas som legitim, säger Eva-Lena Jansson.

  Vänsterpartiets Kent Persson vill helt avslå propositionen. Men, säger han, redan nu står det klart att de motioner som lämnats in om att avslå lagförslaget kommer att röstas ner. Därför vill även Vänsterpartiet att det inrättas en upphovsrättskommission.

  Partiet gör också skillnad på fildelning som sker på en kommersiell skala, och fildelning för privat bruk. Det senare borde vara tillåtet anser Vänsterpartiet.

  Kent Persson tar också upp en del av den kritik som tidigare förts fram – privata företag får större befogenheter än polisen, i Finland och Danmark har enskilda personer krävts på höga belopp i skadestånd och att skiv-, film- och spelbolagen får möjlighet att göra ”privata husrannsakningar” eller en intrångsundersökning.

  Persson undrar också vilket bevisvärde en ip-adress har om det inte går att säga exakt vem som suttit vid datorn eller vilken dator som varit uppkopplad. Han tar också upp ett utdrag ur en chatt, publicerad i Svenska Dagbladet i november förra året, där säkerhetsexperten André Richardsson anonymt ställde frågor till Universals vd Per Sundin.

  Sundin svarade då att det är den som står som ägare av internetabonnemanget som blir skadeståndsskyldig, inte den som faktiskt satt vid datorn.

  Också Lage Rahm (MP) vill avslå propositionen.

  – Vi tycker att upphovsrätt är viktig, men problemet är att det inte är rimligt att kriminalisera människor för vad de gör för privat bruk, säger Lage Rahm och fortsätter senare:

  – För att stoppa den olagliga fildelningen krävs en polisstat där all internettrafik övervakas. Är det värt det?

  Lage Rahm undrar varför den som fått sina uppgifter utlämnade ska få reda på det först efter en månad. ”Det ger upphovsrättsinnehavarna ett försprång”, säger Rahm.

  Dessutom finns det enligt Miljöpartiet inget sätt att veta att nöjesindustrin talar sanning eller helt säkert veta att en ip-adress stämmer.

  – Skärmdumpar går att manipulera, säger Lage Rahm.

  Han är också orolig för att skadeståndskraven ska bli orimligt höga. Dessutom får förloraren betala rättegångskostnaderna, vilket öppnar upp för ”utpressningssituationer” där privatpersoner känner sig tvingade att betala trots att de inte gjort något olagligt.

  Också Miljöpartiet är oroligt över att privata företag kan göra så kallade intrångsundersökningar när de väl fått ut uppgifter om en ip-adress. Det gör att upphovsrättsinnehavare kan knacka på dörren till privatpersoner och kräva att få se deras datorer.

  – Man kan gå igenom människors hela privatliv, säger Lage Rahm.

  Justitieminister Beatrice Ask (M) säger att debatten är viktig.

  – De skapande branscherna är så oerhört viktiga för Sverige, säger hon i början av sitt anförande.

  Därefter ger hon en känga åt Miljöpartiet – ”det är lätt att säga att man är för upphovsrätten, men sedan inte komma med några som helst förslag”, säger Ask och betonar dessutom att Ipred inte enbart handlar om fildelning, utan om all piratkopiering.

  – Den skapar film och musik ska med lagen få bättre möjligheter att ingripa mot intrång i upphovsrätten, säger Ask.

  Enligt regeringen är lagen rättssäker – en domstol ska alltid besluta om uppgifterna ska lämnas ut och det måste finns bevis för att just den aktuella ip-adress kan misstänkas ha fildelat. Domstolen ska också göra en proportionalitetsbedömning, betonar justitieministern.

  – Det innebär att uppgifterna i första hand kommer att lämnas ut när det handlar om att tillgängliggöra materialet på internet, inte när man laddar ner enstaka verk, alltså kopiering, säger Ask och fortsätter senare.

  – Det handlar inte om en 14-åring som vill lyssna på sin favorit från Idol, utan om de som tillgängliggör materialet. Det vet alla som läst propositionen.

  Regeringen tänker följa upp lagen för att kontrollera hur lagen följs. Utredningen ska redovisas för riksdagen – något som Ask säger är bra. Hon tillbakavisar också allt tal om att privata företag får polisiära uppgifter – lagen är civilrättslig och är egentligen inte särskild anmärkningsvärd.

  Justitieministern säger också att skadeståndet ska stå i proportion till den skada som skett – och att det inte per automatik blir abonnemangsinnehavaren som blir skadeståndsskyldig.

  – Att få ut de här uppgifterna är bara första steget i en lång process, säger Ask och fortsätter senare:

  – Vi tror att den olagliga fildelningen kommer att minska med den här lagen.

  I sin replik säger Lage Rahm att trots justitieministerns ord så hotas rättssäkerheten.

  – Vi kan inte ha ett samhälle där man måste välja mellan rättssäkerhet och upphovsrätten, säger Rahm.

  – Det gör vi verkligen inte. Det krävs domstolsbeslut och det finns regler om proportionalitet. Jag tycker det är allvarligt att Miljöpartiet kastar ut hela det civilsrättsliga förfarandet, svarar Beatrice Ask.

  Också Kent Persson (V) har begärt replik till Asks inlägg. Han anser att det är fel att dagens straffsrättsliga system görs om till ett civilrättsligt system.

  I debatten idag har Ask sagt att fildelningen måste ske i ”stor omfattning” för att uppgifterna ska lämnas ut, men Persson pekar på att i propositionen står ”viss omfattning”.

  – Det är en stor skillnad. Det gör också att hela frågan blir osäker.

  – Det handlar inte om enstaka tillfällen. Att det står ”viss” är helt korrekt, men jag kan inte säga exakt vad det betyder, svarar Ask.

  – Jag konstaterar att regeringen inte har någon linje i frågan. Man överlämnar det åt domstolen, säger Kent Persson och tar också upp risken att skadestånden blir väldigt höga.

  Ask svarar att det inte går att jämföra Sverige med Danmark, Storbritannien eller USA.

  – Vi har inte samma tradition när det gäller skadestånd. Vi ligger betydligt lägre, säger Ask.

  Hon tar också upp att regeringen kommer att följa frågan och att den utvärdering som ska göras inleds första dagen lagen börjar gälla. Skälet: regeringen vill inte att skadestånden ska bli orimligt höga och tvinga privatpersoner från sina hem och hus.

  Eva-Lena Jansson (S) undrar om det inte är bättre med en upphovsrättskommission än en utredning. Ask svarar att det finns skäl att inte helt stänga dörren för en kommission, men att en utredning eller utvärdering är tillräckligt i början.

  Karin Pilsäter, folkpartist och ordförande i näringsutskottet, säger att propositionen och betänkandet är väl avvägt. Hon tar upp hur viktig den kreativa industrin är för Sverige, och att illegal fildelning förstör för lagliga alternativ.

  Hon undrar vad alternativet till dagens system är: ska staten ge ersättning till upphovsmännen, ska film och musik finansieras med reklam? Svaret är att det inte finns något bra svar.

  – Men hur blir det med en lärobok i forngrekiska? Ska den finansieras med t-shirts? säger Karin Pilsäter.

  Kent Persson (V) undrar om inte det faktum att det krävs en utvärdering av lagen pekar på att den inte är rättssäker och att även regeringen ser en risk att det skadeståndsanspråken blir orimligt höga.

  – Regeringen borde ha tagit större hänsyn till kritiken, säger han.

  Debatten fortsätter: Karin Pilsäter får frågor om intrångsundersökningar. Hon säger att det är ett system som redan finns, och inget nytt.

  Nästa person i talarstolen är Hans Rothenberg (M). Han anser att den olagliga fildelning hotar både kreatörer och utbildningen. Det blir allt svårare att få rätt ersättning för läroböcker när dessa sprids gratis på internet – något som riskerar att leda till svenska läromedel blir allt mer sällsynta.

  – Det här handlar om att få veta vem som äter gratis. Det handlar om att ge de som skapar möljighet att få betalt, säger Rothenberg.

  Lage Rahm (MP) anser att Ipred gör att människor känner sig tvingade att skaffa sig anonymitetstjänster – när dessa tjänster blir allt mer populära kommer de också att utnyttjas av personer som söker till exempel barnporr på internet, befarar Miljöpartiet.

  I sitt svar efterlyser Rothenberg att kritikerna också ser frågan ur de kreativa skaparnas perspektiv.

  De två olika sidornas synsätt är därmed tydligt: den borgerliga regeringen anser att Ipred handlar om att skydda enskilda filmskapare, författare eller musiker och göra det möjligt för dem att leva på sin kreativitet. Däremot de inlägg som borgerliga politiker gör betydligt mindre om personlig integritet och demokratin – två frågor som oppositionen gång på gång återkommer till.

  Enligt Miljöpartiet och Vänsterpartiet är Ipred en lag som gör att upphovsrättshavare får allt för stora befogenheter att kräva skadestånd från enskilda – något som riskerar att utnyttjas.

  Omröstningen är planerad till klockan 16 idag.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X