Annons

”Riksdagen beslutar om vad som är lagligt eller ej”

Foto: Henrik Holmberg/TT

Myndigheters införande av förordning eller riktlinje ska inte styra vad som är lagligt eller inte. Det skriver fyra debattörer i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Herman Sundqvist ger replik i SvD den 6 november på vår debattartikel i SvD om att myndigheter orsakat konflikter i skogen. Vi vill här ge vår slutreplik.

Sundqvist menar att omsvängningen i tillämpningen av artskyddsförordningen har fullt stöd i rättspraxis. Någon hänvisning till praxis ger han dock inte. I vår underliggande rapport hänvisar vi till avgöranden där Skogsstyrelsens tillämpning av artskyddsförordningen ifrågasätts direkt av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) anger i den så kallade bombmurkledomen (MÖD 2017:17) att ”övervägande skäl [talar] för att det inte varit lagstiftarens avsikt att fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen skulle kunna ges en tillämpning som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.” I samma dom menar MÖD att ”[l]agstiftarens utgångspunkt synes vara att regler om områdesskydd i första hand ska användas[.]” MÖD anger i tjäderdomen (M10104-17) att det föreligger en ersättningsrätt i de fall Skogsstyrelsens beslut innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detta anser Skogsstyrelsen i sina framtagna riktlinjer däremot inte, med argumentet att sedvanliga skogsbruksåtgärder blivit olagliga(!) genom tillämpningen av artskyddsförordningen. Vi anser att regeringsformens regler om normgivningsmakt är styrande, riksdagen beslutar om vad som är lagligt eller ej, inte myndigheter genom införande av förordning eller riktlinje.

Annons
Annons
Annons