Annons
X
Annons
X

Fortfarande oklarheter kring valutavapnet

All osäkerhet kring Riksbankens rätt att genomföra valutainterventioner har fått politikerna att agera. Så sent som i tisdags kallades riksbankschef Stefan Ingves till riksdagens finansutskott.

Riksbankens minusränta
Riksbankschef Stefan Ingves.

Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Riksbanken har länge lyfta fram valutainterventioner som en möjlig åtgärd för att via kronkursen påverka inflationen. Men det finns en osäkerhet gällande vad Riksbanken verkligen har rätt till. Eftersom Riksbanken lyder under riksdagen valde därför ledamöterna i finansutskottet att tidigare i veckan kalla till sig riksbankschef Stefan Ingves.

Med på mötet var Moderaternas ekonomisk politiske talesperson Ulf Kristersson.

– Riksbanken beskriver det som en del av penningpolitiken som ett sätt att upprätthålla inflationsmålet och att det inte alls rör växelkursregimen i sig. Jag har inget skäl att ifrågasätta riksbankschefens bild och jag förutsätter att de håller sig inom ramen för vad som är formellt korrekt, säger Ulf Kristersson.

Vänsterpartiets Ulla Andersson bekräftar via mail att Stefan Ingves blev kallad särskilt för att svara på frågor om valutainterventioner. Riksbankscheferna brukar kallas till offentliga utfrågningar i finansutskottet, men detta var inget sådant möte.

Annons
X

Riksbankschef Stefan Ingves har redan tidigare varit tydlig med att han anser att Riksbanken har rätt att intervenera, och att det skulle röra växelkursen men inte växelkursregimen.

En ståndpunkt som han upprepade i tisdags enligt Blomberg news.

– Så länge syftet med valutainterventionerna är penningpolitik kan vi göra det, sa Ingves till nyhetsbyrån.

Men frågan är om inte osäkerheten ändå sätter en gräns för vad Riksbanken skulle kunna göra. När Schweiz valde att intervenera på valutamarknaden sattes ett övre tak för hur stark francen fick bli. För Riksbankens del vore det aktuellt att sätta ett lägre golv. Men det är inte alls säkert att Riksbanken har rätt till det säger Swedbanks chefsekonom Anne Breman.

– Det är otydligt hur ett eventuellt golv skulle betraktas. Det skulle inte innebära en fast växelkurs men den skulle inte heller vara fullt flytande. Det är också otydligt hur mycket pengar och hur många gånger Riksbanken skulle kunna intervenera. Stefan Ingves har signalerat att det inte finns någon gräns men frågan är vad politikerna skulle vara bekväma med.

Om man vänder på frågan, vad vet vi att Riksbanken inte får göra?

– De får inte sätta en tydlig riktkurs mot en viss valuta eller mot en korg av valutor. Det skulle innebära att vi hade en fast växelkursregim igen.

Riksbanken har länge lyft fram valutainterventioner som en möjlig åtgärd från centralbanken. Så sent som i januari gjordes de sista förberedelserna, då gav direktionen riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick mandat att själva kunna fatta beslut om eventuella interventioner. Ett beslut som vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot.

Men osäkerheten kring Riksbankens mandat bubblade upp bara veckor senare då den utvärdering som professor Marvin Goodfriend och den tidigare brittiske centralbankschefen Mervyn King gjort blev offentlig. Deras rekommendation var att det bör slås fast i lag att det är regeringen, inte Riksbanken, som beslutar om växelkursregimen.

Finansmarknadsminister Per Bolund har därefter öppnat för en en diskussion kring hur ramverket bör vara utformat. Också finansminister Magdalena Andersson har betonat att det finns osäkerheter som kan behöva ses över.

Annons

Riksbankschef Stefan Ingves.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X