Riksbanken tvekade inför räntesänkning

Under strecket
Publicerad
Annons

– Beslutet var inte självklart. Det förklarade riksbankschefen Urban Bäckström vid presskonferensen den 5 december då banken lade fram sin nya inflationsrapport och meddelade beslutet om att reporäntan sänks för andra gången på mindre än en månad.
Och den osäkerheten avspeglas tydligt i det protokoll som publicerades i går.

Av de sex ledamöterna i direktionen verkar reservanten Eva Srejber vara den som hade den tydligaste uppfattningen när mötet började. Hon godtog inflationsrapportens huvudscenario om en långsam konjunkturåterhämtning med BNP-ökningar på 2,2 respektive 2,7 procent under 2003 och 2004. Men hon hade invändningar mot den riskbild som tecknades i rapporten. Riskaptiten i världen har ökat och den ekonomiska politiken i de flesta länder är expansiv, samtidigt som anpassningen efter bubblan på aktiemarknaden väntas ske under fortsatt ordnade former, underströk hon bland annat.
Riskbilden är balanserad. Därför bör reporäntan ligga kvar oförändrad, menade Eva Srejber.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons