Riksbanken ser spöken

INFLATIONEN HAR INTE STIGIT. Riksbanken bör skyndsamt ompröva sin räntepolitik och noga analysera skillnaden mellan inflation och prisökningar. Den akademiska diskussionen om inflationsbegreppet måste återupplivas, skriver nationalekonomen Ingemar Bengtsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under det här året har inflationsspöket åter visat sig, som en oönskad gäst från förr, och kommit att få allt större uppmärksamhet. Det är med all rätt som inflationen från framförallt 70- och 80-talen väcker olustkänslor hos gemene man såväl som hos fackekonomerna.

Det råder ingen tvekan om att inflation av det slaget endast har förlorare; tiden då man trodde att den ekonomiska politiken måste inriktas på att välja mellan låg inflation eller låg arbetslöshet är dessbättre förbi.

Annons
Annons
Annons