Riksbanken säger ja

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett enigt riksbanksfullmäktige ställde sig i går bakom den svenska euroanslutningen. Det är i och för sig ingen överraskning, eftersom banken två gånger tidigare, 1994 och 1997, har sagt ja till valutaunionen. Sedan dess har tillkommit en rad positiva erfarenheter efter eurons införande. Dessutom hänvisar man till en rad studier som visar att euron är bra för tillväxten. Även om exaktheten vad gäller tillväxteffekter inte bör överdrivas, är det viktigt att bankens demokratiska forum nu har ställt sig bakom detta ja-argument, eftersom nejsidan felaktigt påstår motsatsen. Därtill kommer inflytandeargumentet vid en övergång till euron: ”Riksbanken skulle få större möjligheter att påverka penningpolitiken inom det europeiska centralbankssystemet och därmed den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld”, hävdas i uttalandet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons