Annons
X
Annons
X

Riksbanken rekordsänker

Riksbanken sänker sin viktigaste styrränta, reporäntan, med hela 1,75 procentenheter till 2,0 procent. Det är den största sänkningen av reporäntan sedan den infördes som Riksbankens viktigaste styrränta 1994.

Av TT
Riksbanken sänker styrräntan. Stefan Ingves och Irma Rosenberg.
Riksbanken sänker styrräntan. Stefan Ingves och Irma Rosenberg. Foto: TOMAS ONEBORG

Det är den största sänkningen av reporäntan sedan den infördes som Riksbankens viktigaste styrränta 1994.

Riksbankschefen Stefan Ingves bedömer att finanskrisen nu kan ha passerat sitt mest akuta stadium.

– Vi är förbi det mest akuta i meningen att runt om i världen arbetar man nu med tydliga åtgärdsprogram. Sedan är nästa steg att de redskapen ska användas, säger Stefan Ingves.

Annons
X

Han påminde också om att den svenska ekonomin är starkare än många andra länders ekonomier med överskott i både budget- och bytesbalans.

– Därför har vi också goda möjligheter att vända det här, säger Ingves.

Finansminister Anders Borg förväntar sig att bolåneräntorna nu sjunker väl under 4 procent.

– Nu måste vi se rejäla räntelättnader de närmaste dagarna, säger han och uppmanar hushållen att hålla koll på räntorna och ta kontakt med bankerna.

– Det är inte så att godisskålen nu ställs fram för att bankerna ska vara där och ”talla”.

Enligt Anders Borg förbereder regeringen ytterligare stimulanser av ekonomin men han säger att de kommer inte att uppgå till 15 miljarder som en del bedömare har efterlyst. De kommer att vara mindre än så, säger Borg.

Riksbankens räntesänkning betecknar han som ett viktigt och bra beslut och anser att detta lägger grunden för att bemöta finanskrisen.

I den nya prognosen över räntan räknar Riksbanken med att reporäntan ligger kvar på 2,0 procent om ett år. Ytterligare ett år senare, fjärde kvartalet 2010, bedöms räntan ligga på 2,5 procent och ett år senare 3,2 procent.

– Jag tycker att det är bra att man tar i ordentligt och sänker räntan med tanke på hur konjunkturläget är. Det finns inga direkta risker att man inte skulle klara inflationsmålet i det här läget, så att det är helt riktigt att sänka räntan såpass mycket, tycker jag, säger Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson till TT.

Den kraftiga räntesänkningen görs för att dämpa produktionsfallet och den lägre sysselsättningen framöver. Att räntan sänks så mycket beror även på att räntepolitiken under senare tid inte fått lika stort genomslag som den brukar ha, skriver Riksbanken.

”Sammanfattningsvis har det alltså skett en oväntat snabb och tydlig försämring av konjunkturen. Konjunkturen kommer också att fortsätta försvagas framöver. Flera konjunkturindikatorer ligger på historiskt låga nivåer”, skriver Riksbanken.

Bedömningen från banken är att reporäntan kommer att vara ”i princip” oförändrad under det kommande året.

Vice riksbankschef Irma Rosenberg talade om den snabba försämringen av konjunkturen under hösten, som bland annat slagit mot handeln.

– Hushållen har blivit mycket mer återhållsamma och försiktiga, och det är nu fallande detaljhandelsförsäljning både i USA, euroområdet och här i Sverige.

September var månaden då dramatiken tog fart, enligt Rosenberg som också konstaterade att sysselsättningen hittills hållits uppe.

– Men nu ser vi att arbetsmarknaden kyls av. Antalet lediga platser minskar och antalet varsel har stigit kraftigt under hösten.

Hon konstaterade att kronförsvagningen fungerar som en buffert för företagen när efterfrågan nu viker.

– Med den svagare kronan blir det lite lättare för svenska företag att konkurrera, sade Rosenberg. Hon tillade att det är svårt att bedöma hur stor effekten av försvagningen blir.

Riksbankens chef Stefan Ingves kommenterade att Riksbankens tidigare sänkningar inte fullt ut lett till motsvarande sänkningar av bankernas utlåningsräntor:

– Man kan inte räkna med att allting slår igenom exakt på samma sätt som bakåt i tiden.

Riksbanken kommer enligt Ingves på olika sätt att försäkra sig om att den förda penningpolitiken får genomslag, men han ville inte säga om detta kan betyda ytterligare räntesänkningar.

Jag tror att de är medvetna om att de förde en felaktig penningpolitik fram till och med september. Det här är ett sätt att ta tillbaka och få ner räntebanan så att det passar mer med det konjunkturläge som finns, säger Hermansson.

Konjunkturinstitutets (KI) avgående prognoschef Urban Hansson Brusewitz välkomnar den kraftiga sänkningen.

– Vi hade räknat med en sänkning med en procentenhet så vi är mycket överraskade. Men vi välkomnar den här historiskt kraftiga sänkningen, säger Urban Hansson Brusewitz.

– Vår bedömning är flera reporäntesänkningar är nödvändiga på grund av det allvarliga konjunkturläget och vi räknar därför med att reporäntan kommer ha sänkts med ytterligare 0,50 procententenheter ner till 1,50 procent under nästa år.

KI kommer att skriva ner sina prognoser för den svenska ekonomin rejält nästa år i den bedömning som KI presenterar den 19 december.

– Vi är mer pessimistiska i vår bedömning än vad Riksbanken är och vi tror att lågkonjunkturen håller i sig en bit in på 2010 och att en vändning först sker 2011, säger Urban Hansson Brusewitz.

– Det är ett modigt och trovärdigt agerande av Riksbanken. Den kraftiga sänkningen kommer att vara ett föredöme för andra centralbanker, säger Henrik Mitelman, chefsanalytiker på SEB Merchant Banking.

– Tidigare har Riksbanken varit obegriplig och senfärdig och det är tillfredsställande att Riksbanken nu kommit tillbaka till verkligheten, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster.

Riksbanken spår att Sveriges BNP (bruttonationalprodukten) stiger i år med 0,9 procent. 2009 bedöms BNP sjunka med 0,5 procent för att sedan stiga med 2,2 procent 2010. 2011 stiger BNP med 3,0 procent.

Inflationen bedöms landa på 3,5 procent i år, 1,2 procent nästa år och 1,5 procent 2010. 2011 bedöms inflationen bli 2,1 procent.

Riksbankens ledning räknar med att kronan stärks nästa år. Det valutavägda TCW-indexet bedöms landa på 134,3 jämfört med 141 i dag. Ju lägre index ju starkare krona. 2010 väntas indexet bli i genomsnitt 128,8 och året därefter 126,9.

Sysselsättningen bedöms sjunka med 1,3 procent årligen 2009 och 2010. Arbetslösheten väntas stiga till 7,4 procent nästa år och till 8,4 procent 2010. Först därefter vänder arbetslösheten sakta ned till 8,2 procent 2011.

Banken spår att oljepriset nästa år i genomsnitt kommer att ligga på 60 dollar fatet för att sedan stiga till 71 dollar 2010.

TT

Annons
Annons
X

Riksbanken sänker styrräntan. Stefan Ingves och Irma Rosenberg.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X