Riksbanken och FI organiserar om

Under strecket
Publicerad
Annons

Riksbanken och Finansinspektionen har delvis samma arbetsuppgifter. Nu skall dubbelarbetet upphöra.
Både Riksbanken och Finansinspektionen har till uppgift att på olika sätt övervaka betalningssystemet i Sverige. En utredning väntas snart komma med förslag om hur arbetsfördelningen skall ske mellan de två myndigheterna.

– Inget dramatiskt är att vänta och det blir ingen överflyttning av personal mellan myndigheterna. Vad vi vill veta är om vi jobbar optimalt och inte gör onödigt arbete på var sitt håll, säger Martin Andersson på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.
Direkt berörda är också flera finansiella företag på marknaden, bland annat Bankgirocentralen, VPC och Stockholmsbörsen. Senast den 15 april skall översynen vara klar.

Annons
Annons
Annons