Annons

Riksbanken: Kraven på säkerhet ska uppfyllas

Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningar på Riksbanken.
Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningar på Riksbanken. Foto: Pressbild

Riksbankens system, RIX, utvecklades för att erbjuda säkra och effektiva betalningar i en tid före digitaliseringens tidevarv. I dag är behoven annorlunda, skriver Riksbankens Christina Wejshammar i en replik.

Under strecket
Publicerad

Mattias Karlsson undrar i en debattartikel (7/1) varför Riksbanken vill utlokalisera ett betalningssystem till eurosystemets plattform TIPS. Detta, anser han, skulle kunna innebära säkerhetsrisker och försämrad marknadsdynamik jämfört med i dag.

En viktig roll för Riksbanken, som anges i Riksbankslagen, är att erbjuda ett system där privata banker ersätter sina ömsesidiga fordringar med fordringar på Riksbanken. Den utlokalisering som Mattias Karlsson hänvisar till syftar till att komplettera dagens system – som främst hanterar beloppsmässigt stora betalningar mellan bankerna under begränsade öppettider – med en plattform som även möjliggör många mindre betalningar dygnet runt. Riksbankens system, RIX, utvecklades för att erbjuda säkra och effektiva betalningar i en tid före digitaliseringens tidevarv. I dag är behoven annorlunda. Hushåll, företag, banker och andra vill kunna göra sina betalningar oavsett tidpunkt på dygnet eller veckodag. Betalningar via Swish blir allt vanligare, men sådana betalningar avvecklas i dag på en plattform som ytterst ägs av de stora affärsbankerna. Vi delar Mattias Karlssons syn att Riksbanken ska ansvara för avvecklingen av betalningar i Sverige. Det är just därför vi behöver erbjuda ett avvecklingssystem som är öppet dygnet runt på årets alla dagar. En infrastruktur för betalningar som tillhandahålls av Riksbanken kommer dessutom att främja konkurrensen och underlätta för nya aktörer att komma in på marknaden.

Annons
Annons
Annons