Annons
X
Annons
X

Riksbanken höjer räntan

Riksbanken höjer sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 1,75 procent.

Av TT
(uppdaterad)
Riksbankschef Stefan Ingves håller presskonferens angående nytt räntebeslut.
Riksbankschef Stefan Ingves håller presskonferens angående nytt räntebeslut. Foto: GUNNAR LUNDMARK

Räntebanan lämnas oförändrad. Det innebär att Riksbanken räknar med en styrränta på 2,5 procent vid årsskiftet.

Riksbanken indikerar ytterligare tre räntehöjningar i år till en reporänta på 2,50 procent vid årsskiftet. I början av 2014 kommer reporäntan att vara dubbelt så hög som efter dagens höjning.

– Det innebär att den rörliga bolåneräntan hamnar nära en normal räntenivå om tre år. Normalräntan beräknas ligga på 5,5-6 procent, säger Swedbanks privatekonom Ylva Yngveson.

Annons
X

Riksbanken skriver upp tillväxtutsikterna för 2011. Banken räknar nu med att BNP växer med 4,6 procent i år jämfört med tidigare bedömning på 4,4 procent. Nästa år görs i stället en mindre justering nedåt till 2,3 procent från den tidigare prognosen på 2,4 procent.

Inflationsutsikterna ändras också. Konsumentprisindex bedöms öka med 3,2 procent i år och 2,8 procent nästa år. Det är betydligt högre än tidigare prognos på 2,5 respektive 2,1 procent.

Samtidigt skrivs prognosen för den underliggande inflationen (KPIF) ned i år men upp nästa år och ligger under inflationsmålet på 2 procent.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Riksbanken motiverar den oförändrade räntebanan med förhoppningar om att lönebildningen inte drar i väg:

  ”En viktig förutsättning för att prognosen för reporäntan inte justeras upp är att den i dag höga KPI-inflationen inte mer påtagligt sätter avtryck i olika aktörers långsiktiga inflationsförväntningar och i lönebildningen”, skriver Riksbanken.

  – Eftersom man höjde som väntat och lämnade räntebanan oförändrad så är det väldigt i linje med vad marknaden hade förväntat sig, säger Johan Javeus, chefsanalytiker på SEB.

  Två ledamöter i riksbanksdirektionen, Karolina Ekholm och Lars E O Svensson, reserverade sig återigen mot beslutet att höja räntan och mot den beslutade reporäntebanan.

  – Även om de reserverade sig mot dagens höjning och den räntebana som direktionen har, så har de ändrat sig så till vida att de vill se långsammare höjningar i början men faktiskt en reporäntebana som slutar ovanför majoritetens räntebana. I slutet av prognosperioden ligger deras reporänta på 3,9 procent, säger Javéus.

  – De har gjort en stor förändring i slutpunkten, från 3,25 procent upp till 3,9 procent. De har tagit ett steg i riktning mot att det kommer att behövas rejäla räntehöjningar i Sverige även om de vill skjuta på dem, med långsammare höjningar i början och sedan snabbare takt. De närmar sig höjningslägret.

  Beslutet indikerar tydligt att Riksbanken vill fortsätta att höja räntan - risker som det skalvdrabbade Japan och kriserna i Mellanöstern, tonas ner, konstaterar Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

  – De gör en ganska bra analys, vi delar deras syn att makroekonomiskt har vi en underliggande återhämtning, säger Winsth.

  – Men en viktig fråga på hemmaplan är hur räntekänsliga hushållen är, när höjningarna börjar bita.

  Svensk Fastighetsförmedling tror att räntehöjningen kommer att bromsa rörligheten på bostadsmarknaden och få en prisdämpande effekt.

  ”Vi har redan sett att bolånetaket och tidigare räntehöjningar påverkat flyttströmmarna negativt, och att det framförallt är unga på bostadsmarknaden som får begränsade möjligheter att flytta dit jobben eller utbildningen finns. Detta kan få en negativ effekt på arbetsmarknaden och leda till arbetskraftsbrist. Räntebeslutet får sannolikt även en prisdämpande effekt på en bostadsmarknad som hittills präglats av stabilitet och förutsägbarhet”, skriver Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

  Vad kan du om Riksbankens historia? quiz.svd.se

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X

  Riksbankschef Stefan Ingves håller presskonferens angående nytt räntebeslut.

  Foto: GUNNAR LUNDMARK Bild 1 av 2

  Riksbankschef Stefan Ingves på väg till en presskonferensens.

  Foto: GUNNAR LUNDMARK Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X