Annons
X
Annons
X

Riksbanken höjer både ränta och prognos

Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent och höjer samtidigt prognosen för framtida räntan. Återigen reserverar sig direktionens två tyngsta akademiker mot beslutet. Swedbanks chefsekonom noterar att man i Riksbankens inflationsprognos räknar med att höga råvarupriser påverkar trycket.

– Det är en svår prognos att göra, säger hon.

Av SvD, TT

Riksbanken räknar nu med att styrräntan under andra kvartalet i snitt kommer att ligga på 1,7 procent, en uppjustering jämfört med decemberbedömningen på 1,6 procent. Första kvartalet 2012 väntas styrräntan ligga på 2,5 procent, jämfört med 2,2 procent. Ytterligare två år senare väntas Riksbanken ha höjt räntan till 3,6 procent.

Två ledamöter i ledningen, Karolina Ekholm och Lars E O Svensson, reserverade sig mot beslutet att höja räntan samt att skriva upp räntebanan.

– De höjde räntan som förväntat och de höjde också reporäntebanan ganska ordentligt, vilket vi tycker är riktigt och också var förväntat i marknaden, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, om beskedet från Riksbanken.

Annons
X

Riksbanken räknar med att BNP växer med 4,4 procent i år, oförändrat jämfört med tidigare prognos. Nästa år stiger BNP med 2,4 procent, en marginell uppjustering. Året därpå väntas BNP stiga med 2,5 procent.

Banken har också justerat upp prognosen för inflationen. Mätt med KPI blir inflationen i år 2,5 procent, jämfört med tidigare prognos på 2,2 procent. 2012 blir inflationen 2,1 procent (2,0) för att sedan stiga till 2,6 procent 2013.

Enligt Annika Winsth har Riksbanken nu tagit till sig att ekonomin utvecklas starkare även internationellt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är det vi har sett sedan senaste mötet, att det är starkare från USA till exempel. Och det har de tagit till sig och därför gör de det här, och det tycker vi är rätt och riktigt.

  Hon pekar samtidigt på att två ledamöter i Riksbankens direktion, Karolina Ekholm och Lars E O Svensson, återigen reserverade sig mot räntebeslutet.

  – Så det är ju en splittrad syn i direktionen.

  Faktorer i omvärlden driver upp priserna även i Sverige:

  ”Tillväxten i omvärlden bidrar till stigande priser på energi och råvaror. De högre priserna driver tillfälligt upp inflationen i Sverige, men de förväntas också indirekt fortsätta att påverka inflationstrycket under hela prognosperioden”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

  Den starkare kronan bidrar dock till att dämpa den underliggande inflationen:

  ”Det väntas dock stiga i takt med att lönerna ökar snabbare och de lediga resurserna i ekonomin minskar”.

  Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, noterar att Riksbanken räknar med att det svenska inflationstrycket under hela prognosperioden påverkas av högre råvarupriser och importpriser.

  – Det är intressant. Det är en svår prognos att göra, om det är engångseffekter och hur stora effekterna blir. Den stora frågan är hur mycket och hur länge det kommer att påverka, säger hon.

  Trycket uppåt på svenska löner, i takt med att resursutnyttjandet ökar i ekonomin, är en annan svår nöt att knäcka, enligt Hermansson.

  Swedbanks ränteprognos ligger i linje med Riksbankens, konstaterar hon samtidigt.

  – Jag har tänkt mig 3,25 procent i reporänta i slutet av 2012. De kanske ligger något under det, men det är ganska nära.

  – Det är mycket fokus på ökad inflation just nu. Det är viktigt att inte ha för bråttom, säger Swedbanks Cecilia Hermansson.

  Hon ser framför sig avkylningseffekter från såväl export- och importsektorn som hushållssektorn, i takt med att kronan stärks och räntetrycket ökar.

  – En starkare krona kan hålla tillbaka importpriserna. Och då får vi kanske inte samma inflationstryck, säger hon.

  Den höga skuldsättningen bland hushållen är en annan viktig faktor.

  – Det kommer nog att märkas gradvis, att hushållen får mindre över till annan konsumtion när de måste lägga mer på ränteutgifter. Det kan kyla av tillväxten något.

  Riksbanken gör också en revidering av arbetslöshetssiffran. Banken räknar nu med en arbetslöshet på i snitt 7,3 procent i år och 6,8 procent nästa år och 6,4 procent 2013. Det är 0,2 procentenheter lägre än tidigare bedömning för alla tre åren.

  – Jämfört med vår prognos så har de en starkare sysselsättningsutveckling. Och jag skulle tro att om vi gjorde en ny prognos i dag skulle vi nog revidera upp sysselsättningen vi också, säger Mats Dillén, generaldirektör på statliga Konjunkturinstitutet (KI) om Riksbankens besked.

  – Mot den bakgrunden så tycker jag att det är rimligt att man har lagt in en något brantare bana för reporäntan än tidigare, fortsätter han.

  Mer om räntor och bopriser

  Har du koll på procenten? quiz.svd.se Vad vet du om Riksbanken? quiz.svd.se

  SvD-TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X