Annons

Riksbanken: De negativa räntorna har fungerat

Riksbankens Cecilia Skingsley och Per Jansson.
Riksbankens Cecilia Skingsley och Per Jansson. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Andersson och Jonung kritiserar Riksbanken men tar för lätt på de negativa konsekvenserna av ett nedprioriterat inflationsmål. Det skriver Cecilia Skingsley och Per Jansson från Riksbanken i en replik.

Under strecket
Publicerad

Fredrik N G Andersson och Lars Jonung kritiserar Riksbanken (SvD 14/1) för att med minusränta ha ökat de finansiella obalanserna, försvagat kronan och bidragit till ökade förmögenhetsklyftor. Att penningpolitiken i såväl Sverige som vår omvärld verkar i ett ovanligt läge är vi de första att hålla med om. Men receptet Andersson och Jonung önskar sig innehåller en hel del brister.

Riksbankens uppdrag är prisstabilitet. Samtidigt är det viktigt att den genomsnittliga inflationen är på tillräckligt avstånd från noll. Det leder nämligen till att också styrräntan normalt kommer att ligga en bit över noll. Inflationsmålet på 2 procent ger ekonomins aktörer en fast spelregel att utgå från när priser och löner ska sättas och säkerställer samtidigt att penningpolitiken i de flesta fall har förutsättningar att motverka lågkonjunkturer. I stort sett alla centralbanker i länder med rörlig växelkurs har samma mål.

Annons
Annons
Annons