Annons
X
Annons
X

Riksåklagaren har inte gett klartecken att kasta fimpar

Att inte betrakta 1 miljard fimpar som en allvarlig allmän nedskräpning är märkligt, skriver artikelförfattaren.
Att inte betrakta 1 miljard fimpar som en allvarlig allmän nedskräpning är märkligt, skriver artikelförfattaren. Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

REPLIK | FIMPAR

Stiftelsen Håll Sverige Rent menar i sin debattartikel på SvD.se att riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för nedskräpningsförseelse sänder signalen att det är ok att kasta fimpar och annat småskräp i redan nedskräpade miljöer.

Det är en missuppfattning att riksåklagaren har gett klartecken att kasta fimpar. Det är riksdagen som bestämmer vad som är straffbart. Genom den ändrade lagstiftningen som träder i kraft nu på söndag har brottet nedskräpning fått en mindre allvarlig variant som ska kallas nedskräpningsförseelse.

Riksdagen har bestämt att ringa fall av nedskräpning, liksom tidigare, ska vara straffria. I lagens förarbeten görs det från lagstiftarens sida klart att slänga ifrån sig en enstaka cigarettfimp även i fortsättningen som regel faller utanför det straffbara området.

Annons
X

Riksåklagaren har inte någon befogenhet att utvidga eller inskränka straffbestämmelsernas tillämpningsområde. Vad riksåklagaren har gjort är att ge polisen möjlighet att utfärda ordningsbot för vissa fall av nedskräpningsförseelse. Det gör att polisen i dessa fall kan förelägga ett bötesstraff direkt på platsen på samma sätt som vid fortkörning. Tanken är att sådana bötesförelägganden ska kunna utfärdas vid vad man kan kalla typiska fall av nedskräpningsförseelse. I föreskrifterna pekar riksåklagaren på att lagstiftaren har bestämt att det normalt är straffritt att kasta en cigarettfimp. Det nämns också att det finns fall som bör prövas av åklagare i stället för att en ordningsbot utfärdas.

Även om det normalt är straffritt att kasta en cigarettfimp finns det situationer när detta kan vara straffbart. Att kasta mindre skräp på en redan nedskräpad plats är något som enligt lagens förarbeten ska vägas in i den bedömningen.

Det saknas en stabil domstolspraxis om var gränserna går för straffbarhet när det gäller att kasta cigarettfimpar. Det är därför inte lämpligt att en polis direkt på platsen ska avgöra om någon ska få böta. Polisen ska i stället rapportera saken om den kan vara straffbar och låta en åklagare bedöma frågan. Ytterst är det en domstol som ska bestämma om ett brott har begåtts.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det skulle alltså vara fel av riksåklagaren att uppmuntra polisen att bötfälla alla som kastat en fimp eftersom det enligt lagstiftningen normalt inte är straffbart.

  KERSTIN SKARP

  vice riksåklagare

  Annons
  Annons
  X

  Att inte betrakta 1 miljard fimpar som en allvarlig allmän nedskräpning är märkligt, skriver artikelförfattaren.

  Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X