Annons
X
Annons
X

Riksåklagaren: Allas ansvar hjälpa till att klara upp brott

Polis och åklagare behöver hela samhällets hjälp för att kunna klara upp brott. I det här fallet handlar det inte om källskyddet, skriver riksåklagare Anders Perklev i en replik till journalister som kritiserar en dom där SVT anmodas att lämna ut opublicerat filmmaterial.

Riksåklagare Anders Perklev skriver att upploppet i Hallsberg är en typ av brottslighet som är svår att utreda, och att åklagaren har handlat helt korrekt när hon försökt få del av opublicerat filmmaterial.
Riksåklagare Anders Perklev skriver att upploppet i Hallsberg är en typ av brottslighet som är svår att utreda, och att åklagaren har handlat helt korrekt när hon försökt få del av opublicerat filmmaterial. Foto: Skärmdump, Anders Wiklund/TT

REPLIK | KÄLLSKYDD

I en artikel på SvD Debatt skriver journalisten Terje Carlsson och juristen Carl Österberg om ett hovrättsbeslut att lämna ut opublicerat filmmaterial från SVT, vilket SVT hade motsatt sig. Hovrättsbeslutet grundade sig på en begäran från en åklagare om ett editionsföreläggande som redan hade bifallits av tingsrätten.

Artikelförfattarna menar att det inte är journalisters sak att hjälpa åklagarna. Jag skulle mot detta vilja ställa frågan: Är det inte allas vårt ansvar att hjälpa polis och åklagare att klara upp brott? Vilka möjligheter har rättsväsendet att utreda misstänkta brott och åstadkomma rättvisa domar om samhället i övrigt ställer sig avvisande till att bidra med sina iakttagelser och tillgänglig dokumentation?

Argumentationen liknar den som har förts av vissa teleoperatörer när det gäller datalagring; se gärna till att brott blir utredda, men låt just oss slippa medverka till det.

Annons
X

Det aktuella filmmaterialet avsåg ett upplopp i Hallsberg. Typiskt sett är det väldigt svårt att utreda brott av detta slag. Åklagaren har handlat helt korrekt genom att använda de möjligheter som lagen erbjuder för att lösa sin uppgift. Hon har fått bifall till sin begäran i två instanser och är värd all respekt för sitt arbete.

Artikelförfattarna anser att SVT gjorde rätt som inte lämnade ut materialet och hänvisar till källskyddet. Källskyddet är, som namnet antyder, ett skydd mot att journalistiska källor röjs. Det är fastslaget i grundlag och ska givetvis värnas.

I det här fallet handlar det dock om material som SVT själv har filmat, inte material som härrör från någon annan. Åklagaren har varit noga med att begränsa sin begäran till att omfatta material som endast skildrar händelsen som sådan och inte avser intervjuer eller liknade. Det finns alltså ingen källa som skulle kunna röjas, och inget källskydd som hindrar utlämning av materialet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tystnadskulturen är ett växande problem i samhället.

  Vidare tycks artikelförfattarna mena att mediernas roll som granskare av den offentliga maktutövningen skulle kunna sättas ur spel genom att man lämnar ut material av detta slag. Det får förstås så att man inte vill vara polis och åklagares förlängda arm. Man frågar sig då hur artikelförfattarna resonerar kring det faktum att en film som dokumenterar en händelse ibland kan vara till förmån för en misstänkt och i vissa fall till och med kan fria någon som på grund av annan bevisning framstår som skyldig. Skulle man vänta med att presentera sådant material till i efterhand – och då kritisera rättsväsendet för att ha ingripit mot en oskyldig?

  Artikelförfattarna menar också att ett utlämnande av ”insamlat råmaterial” kan innebära en direkt fara för journalisternas säkerhet. Det är precis det argument som många i dag anför för att inte vittna och inte tala med polisen. Tystnadskulturen är ett växande problem i samhället. I brottsutredningar blir det allt svårare att få människor att hjälpa till och berätta om det de faktiskt vet. Det är självfallet ett allvarligt problem att det förekommer att vittnen och målsägande hotas. Men lösningen på detta är inte att fler tiger.

  Det är bra att journalister och medieföretag värnar om källskyddet. Men exemplet var i detta fall illa valt. Och argumentationen sänder signalen att man kan välja att ställa sig vid sidan av vad som sker i samhället och bara vara en neutral betraktare. Så är inte fallet. Att medverka till att brott i så stor utsträckning som möjligt blir upptäckta, utredda och prövade i en rättssäker process är allas vårt ansvar.

  Anders Perklev

  riksåklagare

  Anders Perklev Foto: Anders Wiklund/TT
  Annons

  Riksåklagare Anders Perklev skriver att upploppet i Hallsberg är en typ av brottslighet som är svår att utreda, och att åklagaren har handlat helt korrekt när hon försökt få del av opublicerat filmmaterial.

  Foto: Skärmdump, Anders Wiklund/TT Bild 1 av 2

  Anders Perklev

  Foto: Anders Wiklund/TT Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X