Rika länder vill privatisera fattigas vatten

Privatisera vattenkraftverken! Så löd Internationella valutafondens ultimatum till Nicaragua när nya avtal förhandlades för drygt ett år sedan. Utan avtal med valutafonden skulle Nicaragua inte få vare sig lån från Världsbanken, den regionala utvecklingsbanken eller bilateralt bistånd från länder som Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inlägg | Nicaragua och valutafonden
Kravet ledde till omfattande protester i nationella parlamentet eftersom utförsäljning hotade den demokratiska makten över vattnet i kraftverksdammarna.
Nicaragua är bara ett av många exempel där mäktiga internationella institutioner utövat påtryckningar för att fattiga länder ska genomföra privatiseringar inom vattensektorn. Sverige för ett dubbelspel genom att godkänna detta i institutionernas styrelser.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons