Annons

Leif Lewin:Rika barn rösta mest

Trots att de flesta hyllar den politiska jämlikheten är det politiska deltagandet fortfarande mycket ojämnt fördelat. Så lyder det återkommande temat hos statsvetaren Sidney Verba, som i går utsågs till årets skytteanska pristagare.

Under strecket
Publicerad

Sidney Verba.

Bild 1 av 1

Sidney Verba.

Bild 1 av 1
Sidney Verba.
Sidney Verba.

När skytteanska priset vid Uppsala universitet nu delas ut för åttonde året i följd, kan man fråga sig om det finns något område som vi inom den prisutdelande stiftelsen försummat att belöna. Enligt sina bestämmelser skall priset gå till den forskare, som enligt stiftelsens mening lämnat det mest värdefulla bidraget till statsvetenskapen, varvid ämnets samtliga delar skall beaktas. Finns det ett sådan förbisett fält? Jag tror svaret på frågan är jakande. Om priset inrättats för, säg, 25 år sedan, skulle den inriktning jag har i tankarna utan tvekan ha kommit i fråga för ett pris mycket tidigt. Sedan dess har riktningen emellertid i så hög grad internaliserats i vårt sätt att forska om politik, att vi inte längre tänker på den som ett särskilt område. Sättet att koncipiera forskningsproblemet, att formulera frågan, att hitta förklaringar, att identifiera beroende och oberoende variabler, att pröva och dra slutsatser inom statsvetenskapen är i dag präglat av denna ursprungligen ganska smala specialitet. Kärt barn har som bekant många namn men det område som åsyftas, varifrån 2002 års skytteanska pristagare nu rekryteras, kan med en samlande beteckning kallas ”politiskt beteende”. Det är faktiskt en svensk statsvetare, Herbert Tingsten, som är upphovsman till denna etikett genom sitt arbete ”Political Behavior. Studies in Election Statitistics” från 1937. Vad det handlat om är att med kvantitativa metoder studera väljarnas röstning, men från denna kärna har området under senare årtionden vidgats till att inkludera såväl andra nivåer i det politiska systemet som bredare problemställningar.

Annons
Annons
Annons