Annons

Anders Burman:Rik resumé av västvärldens filosofiska idéer

Svante Nordin har skrivit en läsvärd och användbar bok om 1900-talets tänkare, där de abstrakta idéerna placeras i sina sociala och politiska sammanhang. Boken innehåller dock inte några djupare analyser.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I en av sina första böcker, ”Historia och vetenskap. En essä om marxismen, historicismen och humaniora” från 1981, återger Svante Nordin ett yttrande av Thomas Mann om att det hos alla betydande intellektuella prestationer finns något betänkligt.

Detta gäller också den senaste i raden av Nordins egna böcker. Det går inte att komma ifrån att Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900 (Atlantis, 851 s) är en formidabel intellektuell prestation. Nordin har en suverän överblick och enastående förmåga att beskriva komplexa företeelser och abstrakta teorier på ett begripligt sätt. Den tegelstenstjocka boken i vilken hundratals namn passerar revy behandlar det filosofiska tänkandet sedan det förra seklets början med fokus på det tyska, engelska och franska språkområdet, även om Nordin dessutom redogör för huvudlinjerna i filosofins utveckling i Spanien, Italien, de nordiska länderna, Östeuropa och Ryssland.

Annons
Annons
Annons