Annons

Ridderlig längtan i lantlig idyll

Under strecket
Publicerad

Birgit Th. Sparre Gårdarna runt sjön Bearbetning: Agneta Tjäder 292 s. Hjalmarson & Högberg. CA 250:- Gårdarna runt sjön av Birgit Th. Sparre inleder en hel herrgårdssvit. Den läste jag som barn i någon veckotidning, hoppade över naturskildringarna, och min upplysthet räckte inte fullt ut för de mänskliga förehavandena - varför smög farbrorn på natten till tantens sovrum? Första gången publicerades romanen 1928 och ges nu ut på nytt när författaren skulle ha fyllt 100 år (i språkosäker bearbetning och ofullkomlig korrekturläsning). Klassiker, även populärlitteraturens, vänder lite olika ansikten till i olika tider. Vilka värden erbjuder ”Gårdarna runt sjön i dag”? I herrgårdsromanens miljö ligger väl fortfarande trygghet. Sparres gårdar har tillhört sina ätter sedan många generationer och är fulla av ära och traditioner. Genretrygghet finns också i romanens utportionerade spänning. Vinkar om framtida händelser planteras förfaret i den spikrakt förutsebara huvudhandlingen.

Till Sparres mer personliga egenart hör all poängterad skönhet, alltså vita liljor, svanar, näckrosor, ärvda möbler och ärevördiga kapell. Skönheten finns på flera plan, skönt dunkla livsgåtor eller solklar vetskap om att en mor är ”det bästa livet äger”, och ”att hoppas är livets högsta lycka”. Huvudpersonerna talar vackert. ”Att älska så, sade hon sakta, det är att inte mer kunna säga var en stjärnas stråle slutar och var en tankes kyss börjar!” Hjältinnan är vacker. ”Det tysta vemodet, som likt en genomskinlig slöja låg över Dianas väsen, kom henne att likna de bleka vattenliljor, vilka slumrar i månskenet i övergivna dammar.” Hon har djupblå blick, hyn är ”matt skär som pärlemor i en nyöppnad mussla”. Hon klär sig i vitt - och är vegetarian också! Om materiella ting förstår hon ingenting och klagar när hon råkar illa ut: ”Å [] att allt i hela världen ska bero på dessa kalla själlösa pengar. Har man bara dem kan man köpa sin lycka och välfärd.”

Annons
Annons
Annons