RFSL uppmanar till kriminell barnhandel

Under strecket
Publicerad
Annons

Från och med februari 2003 kommer homosexuella par i Sverige kunna prövas för internationell adoption. Lagändringen väckte i våras stor uppmärksamhet efter den kompakta kritiken från utredningens egna sakkunniga, barnrättsorganisationer och adopterades egna organisationer.
Nu innebär inte detta att homosexuella kan börja genomföra internationella adoptioner, eftersom man inte hittat ett enda land som kan tänka sig adoptera barn till homosexuella. Detta har påpekats både av regeringen, utredningen och adoptionsorganisationer.

Lagrådet var mycket kritiskt till att införa en lag som inte är praktiskt användbar inom överskådlig tid.
RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) menar sig dock ha förslag på användbara kontakter för adoption och säger sig nu vilja protestera mot vad man anger som bristande samarbetsvilja från Adoptionsorganisationer och NIA (Statens Nämnd för internationella adoptioner).
Här far RFSL med osanning. Det finns en sedan flera år tillbaka en dialog med RFSL och de har både
fått erbjudande om hjälp med adoptionskunskap och ombetts redovisa de kontakter man uppger sig ha.

Annons
Annons
Annons