X
Annons
X

Jeana Jarlsbo: Revolutionen gjorde även djuren politiska

Osannolika, jämlika vänner: Woira och fågelhunden på ­Jardin des Plantes i revolutionens Paris.
Osannolika, jämlika vänner: Woira och fågelhunden på ­Jardin des Plantes i revolutionens Paris.

"Djur: det är benämningen på alla levande och kännande varelser." Så inleds en artikel om djur i ett uppslagsverk utgivet i Frankrike mellan 1789 och 1791, mitt ­under den pågående revolutionen. Uppslags­verket, "Dictionnaire de police et municipalités", var ämnat att användas som arbetsverktyg av dåtida poliser. Dess upphovsman, Jacques Peuchet, var jurist och revolutionär, tillika en av aktörerna bakom omorganiseringen av Paris polisväsen, verksam i början av revolutionen inom polisministeriet. Visserligen utkom flera liknande verk under revolutionsåren och fram till början av 1830-talet, men Peuchets utmärker sig särskilt tack vare den uppmärksamhet han i artikel efter artikel fäster vid djuren och människans relation till dem i det omdanade samhälle som han trodde att revolutionen skulle medföra.

Osannolika, jämlika vänner: Woira och fågelhunden på ­Jardin des Plantes i revolutionens Paris.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X