Annons
X
Annons
X

Revisorns polisanmälan – här är misstankarna mot Allra

Bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Det är vad revisionsfirman Deloitte misstänker pensionsbolaget Allra för. Det framgår av polisanmälan som SvD har tagit del av.

Nu har också Pensionsmyndighetens polisanmälan registrerats hos EBM. Den är till största del sekretessbelagd.

Turbulensen kring Allra
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Pensionsbolaget Allra kastas inte bara ut från Pensionsmyndighetens fondtorg. Personer kopplade till företaget samt bolaget självt är även polisanmälda av myndigheten och av Allras revisor, revisionsfirman Deloitte.

Båda polisanmälningarna lämnades in till Ekobrottsmyndigheten (EBM) i slutet av förra veckan. SvD har begärt ut båda handlingarna.

Av de handlingar som lämnades in från Pensionsmyndigheten är den största delen sekretessbelagda. Uppgifterna om vilka brottsliga gärningar misstankarna rör, samt de misstänkta gärningsmännen har strukits över.

Annons
X

I Deloittes anmälan framgår dock både brottsrubricering och att flera av bolagets företrädare omfattas av misstankarna. Revisorn har anmält Allra för bedrägeri och trolöshet mot huvudman.

Nu är det myndigheterna som får ta de steg de tycker är nödvändiga.

Under revisionen av bolaget har Deloitte tittat på Allras verksamhet både i Sverige, Luxemburg och Dubai. I februari lämnade revisorn en erinran till Allra. Det fanns stora frågetecken kring ett antal derivattransaktioner och intressekonflikter. Men de förklaringar och underlag som bolaget sedan lämnade räckte inte.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ”Vår bedömning är, även med beaktande av de förklaringar och de underlag som erhållits, att det kan ifrågasättas om de intäkter som derivattransaktionerna har genererat står i proportion till det arbete som utförts och den risk som tagits samt om transaktionerna, med de inneboende intressekonflikter som finns, kan anses förenliga med kundernas intressen”, skriver Deloitte i sin anmälan till EBM.

  – Vi har inga ytterligare kommentar i nuläget. Nu är det myndigheterna som får ta de steg de tycker är nödvändiga, säger Christer Ahlgren, presskontakt på Deloitte.

  I revisorsanmälan har vd:ar och samtliga styrelsemedlemmar i Allra Sverige och Allra Pension angetts som företrädare för bolagen. En förteckning över bolagets ägarstruktur har också bifogats.

  ”Det har framkommit omständigheter som gör att det kan misstänkas att personer i koncernledningen och styrelserna, tillika huvudägare, missgynnat fondandelsägarna i Allras fonder genom dessa närståendetransaktioner”, skriver Deloitte i anmälan.

  En bilaga till revisorns polisanmälan som innehåller en närmare redogörelse för omständigheterna har sekretessbelagts i sin helhet.

  Annons
  Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X