Annons

Revisionsjättar hjälper kunder skattesmita

Revisionsjättar hjälper kunder att undgå skatt med hjälp av bolag i skatteparadis. Det uppger källor för SvD Näringsliv. Dokument visar att revisionsbolaget Deloitte presenterar för sina kunder vad som gäller när man sätter upp bolag i skatteparadis som Panama och Caymanöarna.

Under strecket
Publicerad
Foto: Martin Shields/IBL

Caymanöarna, ett paradis för resenärer och skattesmitare.

Foto: Imago/Marc Schüler
Foto: Martin Shields/IBL

Caymanöarna, ett paradis för resenärer och skattesmitare.

Foto: Imago/Marc Schüler
1/2
Foto: Martin Shields/IBL
2/2

Caymanöarna, ett paradis för resenärer och skattesmitare.

Foto: Imago/Marc Schüler

För några veckor sedan avslöjades att Nordea hjälper kunder att upprätta bolag i skatteparadis. Syftet är givet - att undkomma skatt. Flera källor, som SvD Näringsliv varit i kontakt med, uppger att detta är vanligt även hos revisionsbolagen.

– Alla stora revisionsbyråer tillhandahåller dessa tjänster genom "dolda" dotterbolag, säger en tidigare revisor som vill vara anonym.

En entreprenör berättar:

– Vi är många som nästan dagligen erbjuds upplägg från revisorer på hur man undviker skatt genom bolag utomlands.

Det råder inget tvivel om att de stora byråerna aktivt hjälper sina kunder att skatteminimera. Men vissa går steget längre och presenterar upplägg kring hur man sätter upp bolag utomlands, i länder med lägre skatt.

SvD Näringsliv har tagit del av ett dokument från Deloitte, som en svensk företagare har fått presenterat för sig. Materialet består av frågor och svar om vad som gäller när man sätter upp ett holdingbolag i länder som Panama, Peru och Caymanöarna.

Till exempel besvaras frågor om huruvida det är en särskild skatteordning för holdingbolag, vilken bolagsskatt som råder och vilken lagstiftning som gäller i de latinamerikanska och karibiska länderna.

Annons
Annons

På Deloitte vill varken vd Jan Berntsson eller skattechefen ställa upp på en telefonintervju. Presschefen Christer Ahlgren vill inte heller låta sig citeras på de svar han ger via telefon. Han måste få sina uttalanden godkända internt och kan bara svara via mejl:

”Informationen visar hur vi sammanställer information om olika ländernas affärs- och skattemässiga villkor. Det finns inga beslut i någon bransch att undvika fakta eller dölja några länder, varken i Sverige eller internationellt. Men det är helt klart att etiska värderingar i sig väger allt tyngre i all affärsverksamhet”, skriver till slut presschefen Christer Ahlgren.

Förklaringen till att ingen vill bli intervjuad är, enligt Ahlgren, att revisionsbolaget aldrig talar offentligt om "olika konsultklienter eller uppdrag som inte är offentliga."

På revisionsbolaget Ernst & Young svarar man inte rätt ut på frågan om de hjälper kunder att sätta upp bolag utomlands i syfte att undgå skatt.

– All vår oberoende skatterådgivning ges i enlighet med nationell såväl som internationell lagstiftning och vi följer även yrkesetiska regler, säger Helena Robertsson, skattechef på Ernst & Young och tillägger att man inte medverkar till skattebrott.

Har ni tillhandahållit material för era kunder där ni ger information om hur man etablerar ett bolag i ett skatteparadis?

– EY medverkar inte till skattebrott, vår roll är att hjälpa våra uppdragsgivare att förstå, följa och efterleva sina skatteåtagande där de är verksamma.

Hon menar att om en uppdragsgivare är intresserad av att etablera verksamhet i ett annat land kan Ernst & Young tillhandahålla information om vilka lagar och regelverk som gäller i det aktuella landet.

Annons
Annons

Enligt många av SvD:s källor är syftet med dessa presentationer att kunderna ska kunna slippa att betala skatt.

Men enligt revisionsbolagen själva är det inte alla som presenterar material för kunderna om hur man startar bolag i skatteparadis och vad som gäller i de olika länderna. Både KPMG och PWC är tydliga i sin kommunikation med att det är emot bolagets policyer och interna regler att medverka till denna typ av upplägg för att undvika skatt.

– Vi har med anledning av Panamaläckan gjort en rundfrågning internt i KPMG i Sverige för att säkerställa att policyn har efterlevts. Och slutsatsen är att oss veterligen har vi inte medverkat till denna typ av upplägg vare sig på det ena eller andra sättet, säger Björn Bergman, kommunikationsdirektör på KPMG.

På PWC Sverige hänvisar Magnus Johnsson, som är ansvarig för skatt, till de principer som finns beskrivna i PWC:s "Global Tax code of conduct."

– Det innebär bland annat att all rådgivning ska baseras på gällande lagar, praxis och ingångna skatteavtal mellan länder. En ytterligare utgångspunkt är att rådgivningen ska avse affärsmässigt betingade transaktioner som redovisas öppet. Detta innebär att vår rådgivning inte syftar till att undkomma skatt.

Har du tips?

SvD Näringsliv granska revisionsjättarnas kopplingar till skatteplanering. Har du tips? Kontakta gärna SvD-reportern på carolina.neurath@svd.se.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons