Annons

”Resurser inte viktigast för nyanländas resultat”

Trots likartade förutsättningar finns stora skillnader när det gäller de nyinvandrade elevernas skolresultat i olika kommuner. Vår analys visar att politisk styrning och ledarskap spelar en väsentlig roll för resultaten i grundskolan, skriver Karin Rebas, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 2

Karin Rebas.

Foto: Ernst Henry PhotographyBild 2 av 2
Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 1
Foto: Jessica Gow/TT

Nio av tio niondeklassare som är födda i Sverige får behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Bland de nyinvandrade eleverna, de som varit i Sverige i mindre än fyra år, är resultaten betydligt sämre: läsåret 2017/18 var andelen behöriga till gymnasiet endast 29 procent.

Annons
Annons
Annons