X
Annons
X

”Resurser inte viktigast för nyanländas resultat”

Trots likartade förutsättningar finns stora skillnader när det gäller de nyinvandrade elevernas skolresultat i olika kommuner. Vår analys visar att politisk styrning och ledarskap spelar en väsentlig roll för resultaten i grundskolan, skriver Karin Rebas, Svenskt Näringsliv.

Läs mer om Svenska skolan
undefined
Foto: Jessica Gow/TT

Nio av tio niondeklassare som är födda i Sverige får behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Bland de nyinvandrade eleverna, de som varit i Sverige i mindre än fyra år, är resultaten betydligt sämre: läsåret 2017/18 var andelen behöriga till gymnasiet endast 29 procent.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

Karin Rebas.

Foto: Ernst Henry Photography Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X