Annons
X
Annons
X

Resurser bör flyttas från poliser till vård

SLUTREPLIK | MISSBRUK

Ehrencrona med flera svarar på
Brännpunkt 10/11 på en artikel om narkotikapolitiken från
3/11. Vi finner det positivt att Ehrencrona med flera försöker basera sin argumentation på fakta, men det är synd att de medvetet eller ej feltolkar vetenskapen i fråga. Vi ska titta på de två undersökningarna de hänvisar till.

Den första är en rapport från FHI. Denna visar inte, som debattörerna påstår, att de narkotikarelaterade dödsfallen bestod av överdoser, utan endast talar om hur många människor som dör med narkotika i kroppen (1). Alltså kan man inte dra slutsatsen att narkotika var den enda dödsorsaken. Dessutom är det mycket förvånande att Ehrencrona med flera tar upp narkotikarelaterade dödsfall som ett argument till stöd för den svenska narkotikapolitiken. Sverige ligger faktiskt mycket illa till i detta hänseende. Enligt EMCDDA har Sverige tre gånger så många narkotikarelaterade dödsfall (2) än till exempel Nederländerna där man har en liberalare lagstiftning och ett skademinimerande fokus på narkotikapolitiken.

Den andra siffran som debattörerna tar upp hämtas från ESPAD och visar att jämförelsevis få svenska 16-åringar har prövat narkotika. Medan detta är sant är det också sant att mellan 16 och 18 års ålder tredubblas antalet som prövar narkotika i Sverige (3) och då hamnar vi i mitten bland Europas länder. Betraktar man livstidsprevelensen för 15-64-åringar ligger Sverige på samma nivå som Portugal, som har avkriminaliserat all narkotika inklusive heroin, amfetamin och kokain (4).

Annons
X

En annan anledning att inte stirra sig blind på ESPAD är att den bara mäter rekreationskonsumtion. Tittar man i stället på problematisk konsumtion, det vill säga de konsumenter som uppvisar problemen som brukar associeras med narkotika (arbetslöshet, brottslighet, tidig dödfall, och så vidare), så ligger Sverige på samma nivå som Nederländerna.

Ingen förnekar att problematisk konsumtion i längden kan bidra till ökad dödlighet. Men vår repressiva narkotikapolitik minskar inte den problematiska konsumtion. Faktum är att inget talar för att vår nuvarande narkotikapolitik är särskilt effektiv. Därför menar vi att våra skattepengar bör användas till att hjälpa människor i nöd, i stället för att storsatsa på att polisen ska upptäcka rekreationskonsumenter och jaga problematiska konsumenter. I stället bör polisens resurser sättas in mot kriminella nätverk som gör profit på människors olycka.

Ehrencrona med flera påstår att “det finns ingen som helst motsättning mellan att upprätthålla ett strikt narkotikaförbud och samtidigt ge hjälp åt dem som behöver den.” Jo, det finns det ifall man inte har resurser till bägge – för då måste man prioritera. Eftersom det inte finns någon statistik som visar att vår nuvarande narkotikapolitik är särskilt effektiv vare sig mot rekreationskonsumtion eller problematisk konsumtion är det dags att formulera en helt ny politik där ett första steg blir att föra över resurser från polis till vård.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi vill även ta upp samhällets och statens människosyn i denna fråga. Vilket förtroende har man till individers kapacitet och hur värderar man deras frihet om man anser att sjukdomsklassade narkomaner är i behov av böter och fängelse?

  Vi uppmanar er att läsa idéerna bakom Rome Consensus (5) som 121 nationella rödakorsorganisationer undertecknat och vidmakthåller att en human, liberal och framförallt fungerande narkotikapolitik måste bygga på avkriminalisering, vetenskap och ett erkännande av människors frihet oavsett livssituation.

  ALFRED ASKELJUNG

  ordförande CUF Stureplan

  FREDRICK FEDERLEY (C)

  riksdagsledamot och partistyrelsemedlem

  ANDRÉ FRISK

  distriktsordförande LUF Dalarna

  TED GOLDBERG

  professor

  PER PETTERSSON

  förbundsstyrelseledamot Ung Liberal

  BERNE STÅLENCRANTZ

  ordförande Svenska Brukarföreningen

  ALGOT THORIN

  förbundsstyrelseledamot CUF

  Källhänvisningar: 3.

  http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/ANTD/Akuta-narkotikarelaterade-dodsfall-2011.pdf

  http://www.frihetssmedjan.se/2011/09/den-framgangsrika-svenska-narkotikapolitiken/

  1. Goldberg, T (2010): Hur blir man narkoman? – Och hur hindrar vi det?, s 138
  2. a a, s 138f

  http://www.romeconsensus.net/modules/declar

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X