X
Annons
X

Resurser bör flyttas från poliser till vård

Ehrencrona med flera svarar på
Brännpunkt 10/11 på en artikel om narkotikapolitiken från
3/11. Vi finner det positivt att Ehrencrona med flera försöker basera sin argumentation på fakta, men det är synd att de medvetet eller ej feltolkar vetenskapen i fråga. Vi ska titta på de två undersökningarna de hänvisar till.

Den första är en rapport från FHI. Denna visar inte, som debattörerna påstår, att de narkotikarelaterade dödsfallen bestod av överdoser, utan endast talar om hur många människor som dör med narkotika i kroppen (1). Alltså kan man inte dra slutsatsen att narkotika var den enda dödsorsaken. Dessutom är det mycket förvånande att Ehrencrona med flera tar upp narkotikarelaterade dödsfall som ett argument till stöd för den svenska narkotikapolitiken. Sverige ligger faktiskt mycket illa till i detta hänseende. Enligt EMCDDA har Sverige tre gånger så många narkotikarelaterade dödsfall (2) än till exempel Nederländerna där man har en liberalare lagstiftning och ett skademinimerande fokus på narkotikapolitiken.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X