Resultatlyft för Loomis

Värdetransportbolaget Loomis redovisar en vinst före skatt på 234 miljoner kronor för första kvartalet 2013. Det kan jämföras med vinsten före skatt på 190 miljoner kronor motsvarande period 2012.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Omsättningen uppgick till 2 706 miljoner kronor, jämfört med 2 822 miljoner kronor ett år tidigare.

Rörelsemarginalen steg från 7,5 till 8,0 procent, vilket kan jämföras med målsättningen att nå upp till en marginal på 10 procent senast 2014.

Annons
Annons
Annons