”Resultaten i proven är alarmerande låga”

Under strecket
Publicerad
Annons

”Eleverna uttrycker att flera lärare medvetet är återhållsamma med de högre betygen i årskurs 8, något som styrks av nedanstående betygsstatistik. Detta förhållningssätt kan vara förståeligt men har inget stöd i något styrdokument eller resultatstyrningens principer.”
Engelbrektsskolan

”Det nationella provet vt 01 i matematik visar på att endast 86 procent av eleverna nått godkänt resultat, medan 95 procent av eleverna fått godkänt eller högre i slutbetyget./.../Vid samtal med eleverna i åk 9 menar de att det är mycket lätt att få godkänt i matematik, även om man inte uppfyller kriterierna.”
Björkhagens skola

Annons
Annons
Annons