Resultat för samtliga grundskole- ämen

Under strecket
Publicerad
Annons

Resultat för samtliga grundskole- ämen

Andel elever i årskurs 9 som inte uppnått målen per ämne läsåret 2000/01(siffror i procent):

Annons
Annons
Annons