”Restriktiv syn på narkotika räddar liv”

Orsolya Hoffmann och Kerstin Käll
Orsolya Hoffmann och Kerstin Käll Foto: Privat

Tillgänglighet av olika narkotiska preparat ökar, och substituten som används kräver försiktiga avvägningar. Restriktivitet är den enda vägen för att skydda så många som möjligt. Det skriver två beroendeläkare med erfarenhet från sjuk- och kriminalvården.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Robin Haldert/TT
Annons

Det liberala tänkandet kring och använd­ningen av beroendefram­kallande substanser håller på att vinna mark både i och utanför Sverige. Legalisering av cannabis för medicinskt, och i vissa stater även för så kallat rekreationellt, bruk i USA är ett exempel.

Ett annat exempel är den höga förskrivningen av starka smärtstillande medel av morfintyp, opioider. Dessa förskrivs i dag mer frikostigt även vid mindre allvarliga smärttillstånd. I USA dör mellan två och fyra gånger fler människor av läkarförskrivna opioid­överdoser än av heroinöverdoser. Även den tidigare strikt reglerade förskrivningen av ­opioiderna metadon och buprenorfin, för behandling av heroinmissbruk, har successivt blivit allt mindre strikt, och parallellt med det har vi fått en ökad dödlighet i Sverige, där dessa substanser är inblandade.

Annons
Annons
Annons