Respekt för läsarna - och en generös chef

Under strecket
Publicerad
Annons

Under åtta år arbetade jag med Buster von Platen som mentor och chef. Åtta år är kanske inte någon lång period av ett helt arbetsliv men inte bara uppgiften utan också närheten till Buster och den samsyn vi hade på de flesta av tidningens problem och uppgifter gjorde perioden till den bästa och viktigaste under mitt yrkesliv.
Det Buster von Platen kom till vid nyår 1974 var en tidning i kris. Upplagan hade rasat till under 150 000 exemplar och annonsintäkterna låg i botten. Det behövdes mycken optimism och kunskap för att ändra på den riktningen. Det hade Buster.
När han 1982, efter åtta år och vid 65 år fyllda, lämnade Stockholm för Paris hade upplagan ökat till över 206 000 exemplar och annonsvolymen skjutit i höjden.
Det var resultatet av Busters entusiastiska arbete och hans förmåga att inspirera inte bara redaktionen utan också en vissa gånger tveksam styrelse. Läsarna hade funnit vägen till den bästa morgontidningen.

Bakom framgången låg givetvis stor kunskap men också en noggrannhet och
systematik som präglade den långsiktiga planeringen. Hans förmåga att inspirera och entusiasmera medarbetarna var en viktig del av framgångsbilden.
Busters respekt för läsarna gjorde att hans arbete med orden aldrig var något hastverk. Formuleringarna och hans åsikter skulle kännas. Han hade stora krav inte bara på sig själv utan också på sin omgivning.
Samtidigt var han en generös chef som inte gärna brydde sig om en budget och dess förutsättningar. Brist på pengar fick aldrig stoppa ett bra journalistiskt projekt.

Annons
Annons
Annons