Annons

Merete Mazzarella:Respekt bygger broar över våra olikheter

Vi är alla olika och varken kan – eller behöver – förstå andra människor till fullo. Den insikten gör det möjligt att visa respekt även i ojämlika relationer. Richard Sennett reflekterar över begreppet respekt i sin senaste bok.

Under strecket
Publicerad

Jag fick inte respekt, kan gängmedlemmen förklarande säga när han blir gripen efter att ha skjutit ihjäl en krogvakt. Lika litet som de flesta andra av oss lär den amerikanske sociologen Richard Sennett väl hysa någon direkt sympati för gängmedlemmen men han torde åtminstone förstå vad han menar för i hans senaste bok Respect in a World of Inequality (W W Norton & Company, 256 s) heter det: ”Brist på respekt är visserligen en mindre aggressiv handling än en direkt förolämpning. Ändå kan den vara lika kränkande: föremålet blir inte sett – åtminstone inte som en hel mänsklig varelse vars närvaro betyder något.”

Sennett är intresserad av att undersöka vad det egentligen är vi talar om när vi talar om respekt. Hur förhåller sig respekt till begrepp som status, prestige, erkännande, heder och värdighet? Vilka är förutsättningarna för självrespekt? Hur ska socialt arbete bedrivas för att klienterna ska känna sig bemötta med respekt? Går det över huvud taget att tänka sig ett samhälle där alla människor skulle bemötas med respekt?

Annons
Annons
Annons