Annons

Lena Eskilsson:Resandet som mål, medel och ritual

Om någon gör en resa, har han alltid något att berätta. Citatet av Matthias Claudius träffar en väsentlig aspekt av vår tids människor. Vi förflyttar oss som aldrig förr. Antologin ”Defining travel” ringar in resandets logik.

Under strecket
Publicerad

Mänsklighetens historia är en historia om resande. Människan har förflyttat sig från plats till plats för att skaffa mat, kriga eller undkomma krig och konflikter, idka handel och besöka heliga platser. Hon har rest för att söka kunskap och råvaror, nya hem, arbeten och upplevelser. Resande är alltså en mångskiftande företeelse och en central aspekt av mänsklig kultur. Genom resandets rörlighet skapar vi oss själva, vår historia och våra berättelser. Detta gäller både när vi åker till jobbet på morgonen och när vi reser jorden runt på mindre än 80 dagar.

De flesta associerar dock spontant begreppet ”resa” till semester och ledighet, att några dagar eller veckor ge sig av från arbete och plikter för att besöka platser annorlunda än dem man vardagligen vistas i. Detta är också en i våra dagar ganska rimlig koppling. Den internationella turismen svarar för en stor del av världshandeln. Enligt Nationalencyklopedin uppgick antalet ”turistiska” gränspassager i världen senaste sekelskiftet till 699 miljoner. I industriländer är den nationella turismen större än den internationella. För Sveriges del beräknades turismen år 2000 ge cirka 111 000 helårsarbeten och omsätta drygt 135 miljarder kronor. Och i år har den svenska turismen, både inhemsk och utländsk, ökat mer än någonsin.

Annons
Annons
Annons