Annons
X
Annons
X
Ledare
Gäst

Replikskifte mellan Arbetet och Paulina Neuding

Ledare gästinlägg

Med anledning av den så kallade biblioteksdebatten skrev Paulina Neuding ett inlägg om de anklagelseakter hon blivit utsatt för, i inlägget Är det bibliotekarierna som ljuger, Arbetet? (27/3). Nu har en replik kommit från Liv Beckström, tf chefredaktör och ansvarig utgivare Arbetet:

I tidningen Arbetets artikelserie Det offentliga rummet handlade ett avsnitt om stök och bråk på bibliotek. Utgångspunkten var ledarartiklar och krönikor som skrivits av bland andra Paulina Neuding, som var först att ta upp ämnet. Avsnittet i Arbetet beskrev och diskuterade den opinionsbildning och de rapporter/reaktioner som följde på detta, under rubriken Är biblioteket en farlig plats?.

Att offentliga platser som bibliotek kan vara stökiga miljöer med inslag av bråk och våld förnekas inte, utan tas upp i artikeln. Exempelvis kan man läsa att en av fem blivit hotad, fyra av tio utsatts för, eller bevittnat, våld på jobbet. Åtta av tio har upplevt aggressivt bemötande.

Annons
X

Det artikeln problematiserar är att det skulle skett en ökning och att bakom ökningen står ungdomsgäng. Det är inte bara ungdomsgäng som står för hot och våld. Och oro på bibliotek är inget nytt fenomen. Utöver att artikeln tar upp arbetsmiljöundersökningen från DIK där 1 800 bibliotekarier svarade, och Sveriges Radios undersökning till samtliga landets bibliotekschefer, intervjuas i Arbetet fem bibliotekarier i utsatta områden om situationen (bland annat i Jönköping som Paulina Neuding hänvisar till).

Någon rosenskimrande verklighet målas inte upp, även om det fanns ett och annat positivt att rapportera, inte minst de anställdas stora engagemang för "sina" besökare. Men som Peter Björkman, bibliotekarie i Botkyrka säger: "Jag känner absolut inte igen mig i bilden att det blivit värre, eller att biblioteken kidnappats. När debatten kom i somras kändes den först befriande. Vi bär ju på mycket frustration på grund av arbetsmiljön. Men ganska snabbt blev det en symbolfråga, ett sätt att fortsätta banka på förorten och fattigt folk. Då kändes det inte lika uppfriskande."

Attila Rostoványi, ordförande för fackförbundet DIK säger:
"Vi är glada att frågor som rör bibliotekarier dyker upp på ledarsidor. Men det är en förenklad bild som presenteras. Det finns inga belägg för att stöket ökar. Det har tyvärr pågått länge och ser väldigt olika ut i olika delar av landet."

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ungdomsproblematiken är inget som vi generellt känner igen oss i, säger Gabriella Andersson, bibliotekarie på Hisingen i Göteborg, där en incident som beskrivits som gängrelaterad i GP handlade om en vuxen man som bråkade.

  Det är stökigt på många bibliotek. Neddragningar i social service, allt färre offentliga miljöer att vistas i, trångboddhet, många orsaker gör att bibliotek i dag inte bara används som kunskapshus. Ensamma, trötta människor, utagerande vuxna, stökiga unga söker sig dit. Arbetsvillkoren blir radikalt annorlunda, liksom besöken. Vi har också fått respons från andra bibliotekarier som känt igen sin verklighet.

  Vår reporter ville efter publiceringen bemöta Paulina Neudings tes om att Arbetet ägnade sig åt "positiv journalistik", samt rätta några faktafel, men fick inte sin rättelse godkänd av debattredaktören på Dagens Samhälle, där krönikan införts, vilket hade varit bättre.

  Att antyda att LO via tidningen Arbetet skulle ha ett "intresse" av att dölja något om dålig arbetsmiljö och störd läsro på landets bibliotek är ett märkligt påstående. Att vi skulle påstå att någon biblioteksanställd ljuger är häpnadsväckande.

  Tidningen Arbetet ägs förvisso av LO, såsom SvD ägs av Schibstedt, och Dagens Samhälle av Sveriges Kommuner och Landsting, men jobbar självständigt, som del av LO Mediehus, med ett policyuppdrag att granska ägarna och andra samhällsföreteelser.

  Jag som ansvarig utgivare ifrågasätter även starkt valet att i ledaren i SvD illustrera Arbetet med LO:s logga. Att någon okänd "påstår" att medier borde rapportera mer positivt från utanförskapsområden är inget agendasättande på Arbetets redaktion, snarare är väl vårt problem oftare det motsatta! Vår reporter har inte förtigit, eller förnekat problemen, utan försökt se nyanserna och bredda bilden av det stök och det våld som absolut inte bör förekomma på bibliotek. Oavsett vem som ligger bakom.

  LIV BECKSTRÖM är tf chefredaktör och ansvarig utgivare Arbetet

  Paulina Neuding svarar: Jag har ingenstans påstått att bibliotek enbart skulle plågas av ungdomsgäng. Bland annat här skriver jag om problem med hemlösa, missbrukare och psykiskt sjuka på bibliotek.

  Däremot tyder min granskning på att ungdomsstök är mycket vanligt, och att i de fall stöket varit bortom kontroll – och biblioteken behövt vidta åtgärder som att exempelvis stänga eller ändra öppettider – har orsaken ofta varit ungdomsgäng. Se gärna genomgången från årets tre första månader, som visar på särskilda problem med just ungdomar.

  Arbetets huvudsakliga kritik mot mig har dock varit en annan än att det funnits ett behov av att ”nyansera bilden”: Arbetet påstår att jag skulle ha fabricerat nyheten om ungdomsstök på bibliotek, på basis av svaga källor (”fem artiklar i lokalpress” och ”två anonyma intervjuer”, enligt reportern Sandra Lund). Det är felaktigt, jag har redovisat mitt underlag.

  Likväl fortsätter Arbetet att sprida anklagelser om lögn, inte bara om biblioteken utan nu också i min granskning av judehatet i Malmö 2011.

  Kulturredaktören Jonna Sima:

  Reportern Sandra Lund skriver: "Jag kan inte bemöta en sakfråga som saknar underlag. För den finns inte. Lika lite som [Neudings] åsiktsjournalistik har med verkligheten att göra."

  Lund har också försökt koppla mig samman med näthatare och SD-väljare.

  Jag uppmanar återigen Arbetet att visa var jag grundat mitt skrivande om biblioteken och om antisemitismen i Malmö på "uppenbart påhittad fakta".

  Annars vore det hedervärda att be om ursäkt.

  PAULINA NEUDING

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X