Annons

Replikskifte: En tradition att bevara eller överge?

Svårigheten för svenska företag att få lån sticker ut.
Svårigheten för svenska företag att få lån sticker ut. Foto: Göran Billeson/TT

Med anledning av Paula Röttorps kolumn En gammal tradition som borde överges, har följande kommentar inkommit från advokaten Johan Linder. Paula Röttorp svarar.

Under strecket
Publicerad

Advokaten Paula Röttorp tar i sin kolumn på SvD:s ledarsida den 1 oktober 2020 upp den för allmänheten förmodligen ganska okända svenska rättsprincip som kallas traditionsprincipen. Hon får traditionsprincipen att framstå som en relik utan praktisk nytta och relevans i ett modernt samhälle. Det är dock en väldigt onyanserad bild. Min uppfattning, baserad på snart 30 års praktiskt arbete med konkurser och andra insolvensrättsliga frågor, är tvärtom att det finns goda skäl för att bevara traditionsprincipen.

Syftet bakom traditionsprincipen är att på ett enkelt sätt synliggöra vem som är ägare eller innehar annan rätt, exempelvis panträtt, till viss egendom. När det gäller varor, maskiner och andra lösa saker har man ansett att det fysiska innehavet, besittningen, är det tydligaste sättet att för omvärlden visa detta. På så sätt kan tredje man på ett förhållandevis enkelt sätt bilda sig en uppfattning om vad exempelvis en avtalsmotpart äger och förfogar över. Traditionsprincipen motverkar också illojala transaktioner och efterhandskonstruktioner eftersom den förutsätter fysisk besittningsövergång.

Annons
Annons
Annons