Annons
X
Annons
X

REPLIK Skolresultat

Friskolornas försvarare har sviktande faktabas

Ett viktigt argument när friskolereformen genomfördes var att ökad konkurrens och valfrihet skulle leda till en bättre skola. Ett exempel är rapporten
Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna (2001). Rapporten hävdade att en ökning av andelen friskolor i en kommun med tio procentenheter skulle leda till att kommunen gick från under genomsnittet i skolprestation till den översta fjärdedelen.

Sedan 1995 har andelen friskolor ökat med just tio procentenheter, från två till tolv procent. Men den förbättring som utlovades har uteblivit.

Annons
X

Förklaringen är att friskolor etableras i kommuner där det bor många högutbildade. Det är därför elever i kommuner med hög andel elever i friskolor får höga medelbetyg. Tar man hänsyn till andelen lågutbildade i kommunen blir effekten av fler friskolor istället negativ.

Det negativa sambandet mellan friskolor och skolprestationer kan påvisas med data från Skolverket. Sambandet mellan andelen elever i friskolor och medelbetyg är positivt om analysen görs utan kontroll för utbildningsnivå i kommunen. Men om analysen görs med kontroll för utbildningsnivå, blir sambandet det motsatta. Ju större andel elever som går i friskola, desto lägre medelbetyg.

På Brännpunkt (10/4) ges ett exempel på hur friskolans försvarare argumenterar, när faktabasen börjar svikta. I artikeln
Elever i friskolor presterar bättre har Anders Morin och Malin Sahlén tonat ner retoriken. De hävdar inte, som den tidigare ESO-rapporten, att friskolor dramatiskt förbättrar skolresultaten i en kommun. De nöjer sig med att hävda att elever i friskolor presterar bättre. Men de mörkar samtidigt att en större andel elever i friskolor har negativ effekt på kommuners betygsmedelvärden, om hänsyn tas till utbildningsnivå.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är olyckligt att Morin och Sahlén medverkar till att svensk skoldebatt förs utifrån felaktiga premisser. Att hela skolan fungerar väl borde vara viktigare än att främja friskoleföretagens smala intressen.

  BO MALMBERG

  professor i kulturgeografi, Stockholms universitet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X