Annons
X
Annons
X

REPLIK: Maria Abrahamsson om Domarnämnden

Så bra att Paulina Neuding (
29/12) anmärker på mediernas ljumma intresse för vilka personer som utnämns till landets högsta domare!

Jag nickar instämmande till det mesta men Neuding missar en viktig förändring som skedde i och med att vi fick en reformerad grundlag 2011. Då inrättades Domarnämnden, som har medfört större öppenhet och i praktiken avhänt regeringen utnämningsmakten i domstolarna.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utsedd av riksdagen som ett av ”allmänhetens ombud” ingår jag i Domarnämnden och kan lova att ingen möda sparas och inga ovidkommande hänsyn tas när nämnden nominerar justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen och dessutom alla ordinarie domare i första och andra instans. Domarnämnden är en av regeringen oberoende myndighet, vars sammanträdesprotokoll är offentliga.

  Annons
  X

  Myglandets tid är alltså förbi. Regeringen har hittills följt Domarnämndens förslag och kan inte längre i ett slutet förfarande utse egna favoriter till de högsta domarbefattningarna.

  Men visst, det är ett fiasko att denna positiva samhällsförändring inte har fått större medial uppmärksamhet.

  MARIA ABRAHAMSSON (M)

  riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X