Replik: Livskvalitet inom planetens gränser

Rebecka Le Moine
Rebecka Le Moine Foto: Henrik Montgomery/TT

Med anledning av Susanna Silfverskiölds ledare ”MP backar in i framtiden” (12/11) har följande replik inkommit från Rebecka Le Moine, riksdagsledamot och språkrörskandidat (MP). Susanna Silfverskiöld svarar under.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Silfverskiöld skriver att ”Tillväxt handlar om att få ut mer av mindre”. Det är en vanlig missuppfattning, att effektivitet och tillväxt skulle vara samma sak. Forskningen visar istället att tillväxt nås när vi arbetar mer eller använder mer resurser per timme. Tillväxt mäts exponentiellt, och målet är att ekonomin ska växa mer och mer, fortare och fortare. I längden är det varken hållbart eller önskvärt.

Den ekonomiska tillväxten, oavsett hur ”grön” den är, betyder att produktion och konsumtion ska öka. Om BNP går upp så gör våra utsläpp det med, det är bara takten i miljöbelastningen vi påverkar. För varje år som går utan tillräckliga utsläppsminskningar, krävs ännu radikalare åtgärder för att klara miljömålen i tid. Bättre teknik kan vara en del av det, men det krävs att vi kommer bort från kraven på ekonomisk tillväxt.

Det är hög tid att på riktigt diskutera hur vi kan skapa ett samhälle som fokuserar på livskvalitet inom planetens gränser.

Det är inte bara jag och världens gröna partier som säger det. Forskares färska genomgång av 11 500 artiklar på området bekräftar åter att ökad BNP av allt att döma inte verkar vara förenligt med minskad miljöbelastning i den utsträckning som krävs för ekologisk hållbar utveckling. Istället för ökad överkonsumtion behöver vi satsa på livskvalitet, genom bland annat kortare arbetstid.

Silfverskiöld ifrågasätter om Kina och Indien någonsin kommer se Sverige som förebild om vi inte kombinerar miljöarbetet med ekonomisk tillväxt. Mitt svar är att det är fullt möjligt. Om Sverige gör som alla andra kan ingen lära av oss. Men vi kan bli en unik förebild om vi klarar miljömålen som välfärdsland tack vare lägre konsumtion som ger oss mer fri tid.

De flesta svenskar är positiva till både kortare arbetstid och att miljö är viktigare än tillväxt. Men politiker har inte lyssnat. Det är hög tid att på riktigt diskutera hur vi kan skapa ett samhälle som fokuserar på livskvalitet inom planetens gränser.

REBECKA LE MOINE

riksdagsledamot och språkrörskandidat (MP)

Annons
Annons

Susanna Silfverskiöld svarar:

Ekonomisk tillväxt skapar de nya ekonomiska resurser som krävs för att utveckla hela samhället. Forskning, teknisk utveckling och näringslivets innovationskraft driver fram nya gröna lösningar. Det innebär att människors levnadsstandard ökar, samtidigt som klimatet vinner. Fjärde generationens kärnkraft är ett exempel. Elbilar och elflyg två andra.

Vägen framåt kan aldrig vara bakåt. Och om Sverige på allvar ska visa vägen för andra länder, måste våra lösningar vara attraktiva för fler: fattiga länder i början av industrialisering eller växande ekonomier utan ambition att villkora människors chans att resa sig ur fattigdom.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons