X
Annons
X

”Ingen hotar rennäringen, det är ett rent påhitt”

Det är korkat att inte ta vara på mineralfyndigheter och låta en liten, förlustbringande rennäring ha företräde, säger en gruvveteran till SvD. Men gruvnäringen är splittrad när det gäller synen på rennäringens rätt till mark.

Läs mer om Striden om sameland

Frågan om de renägande samernas rätt till mark är, som SvD beskrivit i ett antal artiklar, en mycket het politisk fråga. Renskötseln tar stora markområden i anspråk, vilket ställer krav på samverkan med bland annat skogsbruk och gruvbrytning.

Hur långt rennäringens rättigheter sträcker sig beror på hur man tolkar de konventioner och deklarationer som Sverige skrivit under när det gäller urfolk.

Foto: Lars-Gunnar Gustafsson/IBL Bild 1 av 3

Malin Brännvall, LKAB.

Foto: G. Rúnar Gudmundsson Bild 2 av 3

Kallakgruvan byggs mitt i en av Jåhkågasska samebys smalaste passager, bara 8 kilomter bred. Två riksintressen krockar här brutalt - mineral och renskötsel.

Foto: Grafik: Alexander Raucher Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X