Morten Brandfjell från Brändåsen är på plats vid Trängslet för att hjälpa till med det som går. ”Här kan man i alla fall göra nåt”, säger han.
Morten Brandfjell från Brändåsen är på plats vid Trängslet för att hjälpa till med det som går. ”Här kan man i alla fall göra nåt”, säger han. Foto: Adam Wrafter

Renbetet slukas av elden: ”Nästan som krut”

SvD I SÄRNA Det eldhärjade området i norra Dalarna är en del av samebyn Ruvhten Sijtes vinterbetesmarker. Renskötarna Morten Brandfjell och Marcus Rensberg har bara kunnat titta på medan den energirika renlaven slukats av lågorna.

Publicerad

Morten Brandfjell pekar med hela armen när sexhjulingen skumpar fram längs med de torra hjulspåren genom skogen vid Älvdalens skjutfält. I takt med att vi rör oss längre in i skogen skiftar terrängen färg – friska trädtoppar ersätts av gula, förtorkade; grönt gräs blir till svedd, sotig mark.

– Helt svart är det, ropar Morten Brandfjell över axeln.