X
Annons
X
Morten Brandfjell från Brändåsen är på plats vid Trängslet för att hjälpa till med det som går. ”Här kan man i alla fall göra nåt”, säger han.
Morten Brandfjell från Brändåsen är på plats vid Trängslet för att hjälpa till med det som går. ”Här kan man i alla fall göra nåt”, säger han. Foto: Adam Wrafter

Renbetet slukas av elden: ”Nästan som krut”

Långläsning

SvD I SÄRNA Det eldhärjade området i norra Dalarna är en del av samebyn Ruvhten Sijtes vinterbetesmarker. Renskötarna Morten Brandfjell och Marcus Rensberg har bara kunnat titta på medan den energirika renlaven slukats av lågorna.

Morten Brandfjell pekar med hela armen när sexhjulingen skumpar fram längs med de torra hjulspåren genom skogen vid Älvdalens skjutfält. I takt med att vi rör oss längre in i skogen skiftar terrängen färg – friska trädtoppar ersätts av gula, förtorkade; grönt gräs blir till svedd, sotig mark.

– Helt svart är det, ropar Morten Brandfjell över axeln.

Morten Brandfjell från Brändåsen är på plats vid Trängslet för att hjälpa till med det som går. ”Här kan man i alla fall göra nåt”, säger han.

Foto: Adam Wrafter Bild 1 av 8

Renlaven utgör renarnas viktigaste näringskälla om vintern. Laven har en väldigt långsam återväxt, vilket gör det extra bekymmersamt att den brinner upp.

Foto: Adam Wrafter Bild 2 av 8

Ruvhten Sijte är Sveriges näst sydligast belägna sameby. Renen på bilden är fotad längs med riksväg 70 mellan Särna och Idre, och tillhör troligen Idre sameby.

Foto: Adam Wrafter Bild 3 av 8

Renlaven trivs bra på torra tallhedar, vilket gör den extra utsatt för brand och torka.

Foto: Adam Wrafter Bild 4 av 8

Morten Brandfjell är orolig – inte bara över branden, utan även över den torra sommaren. ”Renen mår inte bra i värmen, de blir slöa och försöker söka sig till skugga. Allt växer dåligt i värmen också. Svampen som är en viktig föda sommar och höst blir förstörd.”

Foto: Adam Wrafter Bild 5 av 8

”Mycket är det som är förstört. Helt svart är det. Fortsätter det norrut är det riktig kris”, säger Morten Brandfjell.

Foto: Adam Wrafter Bild 6 av 8

Kristoffer Gottlieb är skadeplatschef för ”skadeplats norr”, den bas därifrån samtliga räddningsinsatser in i Älvdalens skjutfält utgår ifrån. ”Mardrömsscenariot har varit att branden tar sig norrut”, säger han.

Foto: Adam Wrafter Bild 7 av 8

Morten Brandfjell känner terrängen och försöker hjälpa till så gott det går i räddningsarbetet kring Älvdalens skjutfält.

Foto: Adam Wrafter Bild 8 av 8
Annons
X
Annons
X
Annons
X