Annons

Renässansen var inte den första renässansen

”När man talar om renässansen brukar man syfta på en kulturell strömning på 1400- och 1500-talen, särskilt i Italien. Men det finns de som säger att renässansen kom långt tidigare, och att det fanns flera renässanser, till exempel en karolingisk. Hur hänger det ihop?”

Under strecket
Publicerad

Leonardo Da Vincis vitruvianske man.

Foto: IBL

Leonardo Da Vincis vitruvianske man.

Foto: IBL
Leonardo Da Vincis vitruvianske man.
Leonardo Da Vincis vitruvianske man. Foto: IBL

Med ordet renässans (”återfödelse”) avses ett medvetet efterliknande av antik kultur. Inom medeltidshistoria är begreppet omdiskuterat, och vissa forskare undviker det helt och hållet, till exempel i behandlingen av bysantinsk historia. Ett stort problem är att vi i dag sällan kan avgöra i hur hög grad människorna medvetet sökte återuppliva antiken. Ibland sägs det uttryckligen att så skedde, men vid andra tillfällen kan det ha rört sig om omedvetet anammande av antika stilideal. Dessutom varierar definitionen av renässansbegreppet från forskare till forskare.

Annons
Annons
Annons