Renägarna hoppas bli uppkopplade

Ett jämställdhetsprojekt för rennäringen resulterade i ett projekt som kan ge internet till fjällvärlden. Men än är det långt kvar innan tekniken fungerar. Framtiden för projektet är oviss, hittills saknas finansiering för praktiska tester.

Under strecket
Publicerad
Annons

Projektet Sámi Network Connectivity, SNC, handlar om att utveckla en teknik för uppkoppling till internet genom bärbara sändare och mottagare. Det är en kombination av så kallat ad hoc-nätverk och fördröjningstolerant nätverk.
Informationen sänds från enhet till enhet med viss fördröjning, när det är möjligt. Mottagare och sändare kan finnas i exempelvis en snöskoter eller en bärbar dator.
Projektet har fått stöd från statliga Vinnova inom ramen för programmet ”Framtida kommunikationssystem.”

– Ad hoc-nät är en het forskningsfråga i hela världen. Den kan få betydelse där det inte är möjligt att bygga upp en infrastruktur med fasta basstationer, säger Anders Hedin på Vinnova.

Annons
Annons
Annons