X
Annons
X

Rena relationer är framtidens hopp

Den romantiska kärlekssynen var revolutionär på sin tid (1700- och 1800-tal), inte minst för kvinnorna. Kvinnorna blev självständiga individer som fritt kunde ge sitt samtycke till äktenskaplig förening. Känslor blev viktiga. Romantisk litteratur fick stor spridning, och lästes i huvudsak av kvinnor.
Men romantiken har sina baksidor, skriver sociologen Anthony Giddens i sin bok Intimitetens omvandling - sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället (Nya Doxa). Kvinnan förväntades vara feminin, med allt vad det innebär - passiv, väntande och öm, medan mannen på sin springare skulle vara aktiv, kall och onåbar. När kvinnan väl sagt sitt ja blev hon ofta fånge i sitt eget hem, medan mannen kunde leva friare utanför den trånga privata sfären.

Under 1900-talet skedde några viktiga förändringar: Kvinnan fick politisk och ekonomisk (nåja) jämställdhet. Och den kvinnliga sexualiteten upptäcktes och frigjordes allt mer. Fast Giddens redogör för några studier som visar att på sexualitetens område har kvinnan ännu inte blivit jämställd med mannen. Jo, (unga) kvinnor tycker att de har rätt att leva ut sin sexualitet, och gör det i hög grad. Män uppskattar att kvinnorna blivit mer lättillgängliga, men samtidigt har de hållit kvar sitt särskiljande mellan obesudlade och orena kvinnor. De har svårt att stå ut med att "deras" kvinnor vidrörts av flera andra.
Samtidigt har män inte utvecklat samma förmåga som kvinnor att tala om känslor. Kvinnor har här ett försprång på sisådär 200 år. Män har helt enkelt varit eftersläntrare på intimitetens område, menar Anthony Giddens.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X