Ren och skär populism av de borgerliga

Under strecket
Publicerad
Annons

Vet kvinnor hur mycket de förlorar ekonomiskt på att ta huvudansvaret för barnen, ta lejonparten av föräldraledigheten och sedan jobba deltid under småbarnsåren?
Maria Abrahamsson skriver på Svenska Dagbladets ledarsida den 3 oktober att hon är rätt övertygad om att de vet det. Ändå blev det en nyhet när finansdepartementet räknade ut att mammor i genomsnitt förlorar drygt 300 000 kronor efter skatt under en tioårsperiod medan pappor förlorar 10 000 kr.
Uppenbarligen har i alla fall Abrahamsson inte förstått vad kvinnor som väljer att inte ta huvudansvaret för barn förlorar på att det främst är mammor som är hemma med barn.

Föräldraförsäkringen är ett av de tydligaste exemplen på att det personliga är politiskt. Det som varje familj beslutar hemma vid sitt köksbord får konsekvenser långt utanför hemmets väggar.
För nästan alla familjer i dag är det ekonomiskt fördelaktigt, åtminstone på kort sikt, att mamman är hemma med barnen. Pappan har i genomsnitt högre lön och han förlorar mer på att vara
föräldraledig än vad mamman gör.
En kvinna som är hemma med barn bryter inte mot arbetsgivarens förväntningar och förlorar därför inte speciellt mycket i lön. Män som är hemma, däremot, bryter mot arbetsgivarens förväntningar och straffas för det.

Annons
Annons
Annons