Remiss om asylbegränsningar klar

Regeringen har nu överlämnat en lagrådsremiss om förslag till begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med förslaget är att "minska antalet asylsökande till Sverige genom att under en begränsad tid anpassa det svenska regelverket till EU:s miniminivå", som regeringen skriver i remissen.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Förslaget innebär att det införs tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar, att möjligheterna till anhöriginvandring begränsas för personer med tillfälliga uppehållstillstånd, samt att försörjningskrav skärps.

Dessutom försvinner möjligheten att bevilja uppehållstillstånd till övriga skyddsbehövande liksom möjligheten att ge uppehållstillstånd på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter.

Annons
Annons
Annons