Annons
X
Annons
X

”Religiös mångfald är en tillgång”

Sveriges nya ärkebiskop Antje Jackelén vill se mer samarbete med muslimska, judiska och andra religiösa organisationer. Och Svenska kyrkan får räkna med att fortsätta förlora medlemmar, säger hon i en intervju med SvD.

Kyrkan fortsätter att tappa medlemmar. Hur ska det stoppas?

– Stoppas och stoppas. Det är klart att var och en som lämnar kyrkan är en förlust för kyrkans gemenskap.

– Men vi vet att även om det inte var någon som aktivt begärde utträde ur kyrkan så skulle medlemstalet ändå minska. Det har med demografin att göra, det är fler som dör än som döps in. Och det kommer inte att vända inom överskådlig tid.

Annons
X

– Däremot har vi fortfarande ett väldigt stort stöd i samhället. Jag vet att det finns mycket stora förväntningar på kyrkan, på att vara en kyrka som är troget det vi är som kyrka.

Valet av dig till ärkebiskop kan bli början på en splittring av Svenska kyrkan säger kristna tidningen Dagens ledarskribent
Elisabeth Sandlund, eftersom du anses stå för en liberal och sekulär inriktning. Hur ska du hindra en sådan splittring?

– Det får stå för tidningen Dagen. Jag tror att det är olyckligt om man lägger sådana etiketter på varandra, att den ena är liberal, den andra konservativ, den ena sekulär, den andra inte. Vad menar vi med sekularisering? Jag menar att en sekularisering som innebär att vi slarvar med vilka vi är som kristen kyrka ska vi inte ha. Men att beröva oss den kunskap som finns tillgänglig teologiskt och i bibeltolkning, det vill jag inte se.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är klart att vara liberal betyder att vara fri, och det kristna evangeliet är en stor befrielserörelse. Men att vara liberal i bemärkelsen att inte uppskatta traditionen vi bär med oss, då är jag inte alls liberal. Men jag är också väldigt inriktad på dialog med samtiden.

  Det har pratats en del om din syn på centrala frågor som bland annat jungfrufödseln. Var Josef den biologiska pappan till Jesus enligt dig?

  – Du gör det här till en större fråga nu än vad den är. Jag är tydlig med att säga att jag tycker att poängen är mer än just en biologisk fråga. När vi pratar om jungfrufödseln och säger att Jesus föddes av jungfru Maria menar vi att Jesu födelse var alldeles speciell, det teologerna senare kallar en sann gud och människa. Det var alldeles unikt, och genom berättelserna berättas att det var en unik födelse.

  Vilken är din syn på samarbete med andra trossamfund utanför den kristna sfären, till exempel muslimska och judiska?

  – Jag tycker att dialogen med andra delar av den kristna kyrkan, alltså ekumenik, är mycket viktig och kommer att vara viktigare i framtiden.

  – Sedan har vi den interreligiösa dialogen, med människor som har en annan tro som judar, muslimer, buddister och andra, som jag tycker är väldigt viktig också. Jag har tidigare erfarenhet av det, som jag tror kommer att tillföra något.

  – Jag arbetar redan sedan en tid tillbaka med ett initiativ i Malmö som handlar om social samhörighet, där vi vänder det vanliga svenska perspektivet som säger att religiös mångfald är ett problem. Vi säger i stället att det är en tillgång för samhället. Det finns så mycket etiskt och socialt kapital, det vore dumt om vi inte kunde göra det tillgängligt för samhället.

  Du har
  3000 följare på Twitter, bara en timme efter att du valts till ärkebiskop twittrade du ett tack för alla grattis som skickats till dig på mikrobloggen. Vilken roll ska kyrkan ha i sociala medier?

  – Det arbete kyrkan gör har mycket med relationer att göra, relationen mellan Gud och människa, relationen till sig själv, till varandra, till skapelsen. Relationer vårdar man genom kommunikation, som bön, vanligt språk och de kanaler som finns till buds. Då ingår sociala medier.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X