X
Annons
X

”Religionsfriheten får inte skymma barns rättigheter”

Vi träffar i vårt dagliga arbete personer som vuxit upp i sekteristiska grupper. De vittnar om en vuxenvärld som saknat förmåga att se deras utsatthet och den omsorgssvikt de varit utsatta för, skriver flera debattörer gemensamt.

undefined
Foto: Hasse Holmberg/TT

Barnombudsmannen i Norge uppmärksammar att det finns alltför liten kunskap om barns situation i slutna religiösa samfund. Norska Kulturdepartementet ser nu över möjligheten att ändra regelverket för bättre kontroll av att barn som växer upp i dessa grupper får sina rättigheter tillgodosedda.

Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X