Annons

Torbjörn Elensky:Religionsfrihet kräver tolerans även av troende

I mötet mellan religion och sekulariserade samhällen uppstår ofta svårlösta principdiskussioner, men inte desto mindre är religionsfriheten en demokratisk grundbult. I sin nya bok försvarar Hans Ingvar Roth religionsfrihetens status som mänsklig rättighet.

Uppdaterad
Publicerad

Många människor har ett behov av att fästa sin världsbild i en punkt bortom förnuftet, i något onåbart som enbart kan accepteras, inte bör kritiseras och från vilket själva världsupplevelsen sedan emanerar och i förhållande till vilken världen värderas. För väldigt många sitter denna punkt i religionen, som befinner sig bortom den vetenskapliga förståelsen, bortom vardagen, men samtidigt genomsyrar hela livet.

Religionen bär en väldig rikedom, konstnärligt, mänskligt, filosofiskt och rent känslomässigt, men den kan också vara ett konserverande regelverk som kringskär människors liv och som har seglivade anspråk på att vara överlägsen vetenskaperna, med aktuella exempel som anti-darwinismen och motståndet mot stamcellsforskning.

Annons
Annons
Annons
Annons