Annons

Religionerna ­ är inga virus

Under strecket
Publicerad

När Skolverket tidigare i år lade fram sin kursplan för religionskunskap gick debattvågorna höga. Skälet till arbetet med förnyelsen av kursplanen var att man uppmärksammat elevernas sjunkande kunskapsnivå vad gäller religion. Förslaget som kom hade sin utgångspunkt i tankar om mångkulturalism, inspirerade av postmoderna teorier om samhället, och slutsatsen man dragit var att kristendomens särställning inte skulle betonas som tidigare.

Det var alltså specifika synsätt och teorier – hur eftersträvansvärda eller intressanta man än må tycka att de är – som lades som raster över bedömningarna av vad som är relevant kunskap och som fick styra vad som ska förmedlas i skolan. Den kunskapssynen ger anledning till frågor, då kunskap och ideologi här rördes ihop på ett olyckligt vis.

Annons
Annons
Annons