Linda Nordlund:Religion på arbetsplatsen skapar friktion

Barnmorskan Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud Ruth Nordström efter att Grimmark förlorat i Arbetsdomstolen.
Barnmorskan Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud Ruth Nordström efter att Grimmark förlorat i Arbetsdomstolen. Foto: Jonas Ekstr ömer/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Barnmorskan som hävdade att samvetet förbjöd henne att delta vid abortvård, ge ut dagen-efter-piller eller sätta in preventivmedelsspiral har förlorat i Arbetsdomstolen. Det var varken diskriminering mot hennes kristna tro eller samvetsfrihet att Region Jönköping nekade henne anställning vid flera kvinnokliniker år 2014.

Arbetsdomstolen konstaterar att regionens krav på att alla barnmorskor vid kvinnokliniken ska kunna utföra alla arbetsuppgifter ”framstår som neutralt men kan komma att särskilt missgynna personer med viss religion”. Men Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som barnmorskan åberopat, sätter inte samvetsfriheten framför alla andra rättigheter. Om det är nödvändigt att inskränka samvetsfriheten ”i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter” är det inte diskriminering att göra så.

Annons
Annons
Annons